Tha thiết kính xin hiệp lời CẦU NGUYỆN HOA THIÊNG Cho hai Khóa sắp tổ chức tại Miền Đông Nam Hoa Kỳ.

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH HẢI NGOẠI

Email: cttthngd@yahoo.com

                                                                                                      Ngày 1 tháng 11 năm 2018

 

Tha thiết kính xin hiệp lời

CẦU NGUYỆN HOA THIÊNG

Cho hai Khóa sắp tổ chức tại Miền Đông Nam Hoa Kỳ.

 

 

Kính thưa 

Quý Đức Ông, quý Cha, quý Tu sĩ 

Quý Song nguyền và thân hữu khắp nơi. 

 

Trong mấy tuần lễ sắp tới đây, 

Chương Trình TTHNGĐ Miền Đông Nam Hoa Kỳ sẽ tổ chức hai Khóa:

 

Khóa CĂN BẢN #755 

Tại Giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam

Thành phố Atlanta, Tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ 

Cuối tuần ngày 23, 24, 25 tháng 11 năm 2018.

--------

Liên lạc: AC Nguyễn Phụ Tuấn & Tiên

Email: tt.cttthngd@hotmail.com / Tel. (404) 414- 1863

 

 

Khóa Huấn Luyện TÔNG ĐỒ GIA ĐÌNH 

Tại Họ Đạo Đức Mẹ La Vang 

Thành phố Greenville, Tiểu bang South Carolina, Hoa Kỳ. 

Cuối tuần ngày 01 và 02 tháng 12 năm 2018

--------

Liên lạc: AC Nguyễn Tiến & Hồng

Email: hongtien2009@yahoo.com / Tel. (864) 275- 5948 & (864) 764- 0786

 

Kính xin quý Đức Ông, quý Cha, quý Tu sĩ và quý Song nguyền khắp nơi 

Tha thiết hiệp lời CẦU NGUYỆN HOA THIÊNG. 

Nguyện xin Thánh Gia tuôn trào Ơn Phước Lành trên các Cặp tham dự Khóa. 

Đồng thời, 

kính xin Giới thiệu và Ghi danh tham dự hai Khoá, 

Với quý Anh chị trảch nhiệm như đã ghi trên. 

 

"Tất cả Vì DANH CHÚA và 

Vì HẠNH PHÚC CÁC GIA ĐÌNH"

 

Thật chân thành trong Chúa. 

 

SN Phạm Văn Quyết & Điệp. 

Chủ nguyền BĐH- TƯ/HN