Thao Thức cho Nay và Mai

 

Hội Đồng Song Nguyền “Hai rồi Một”

Thao thức vì vừa nặng trĩu tâm tư, vừa tràn đầy hy vọng được gần gũi hơn, nhờ “tuy hai mà một hơn” trong Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân ở Hải Ngoại và ở Quê Nhà. Hai nơi khác biệt nhưng cùng một lõi tuỷ “Id”, cùng một phương pháp và đường lối hội họp, phát xuất và hướng dẫn từ cùng một người, v.v. Ở đây chia sẻ việc làm sao để mỗi nơi dễ liên kết hơn, rồi hai nơi liên kết chặt hơn, cụ thể hơn. 

Trước tiên, làm sao để mỗi nơi dễ liên kết hơn? Thực tế hiện nay Hải Ngoại và Quê Nhà, mỗi nơi đều có nhiều Chương Trình TTHNGĐ ở nhiều giáo xứ, giáo phận; hải ngoại còn có Chương Trình ở nhiều quốc gia. Mỗi giáo xứ, giáo phận,... đều có Ban Điều Hành (và Trường Nội Dung) của mình. Các song nguyền được chia thành nhiều Liên Gia, Liên Hợp Gia, có hội họp riêng theo cùng một mẫu “Id”. Vì riêng nên cần phối hợp chung để không phân rã mà hợp nhất. Như dự liệu trong Nội Quy (trang 23, số 4b, quyển I, sách “Hướng Dẫn Sinh Hoạt trong CT/TTHNGĐ”), khi gồm các cặp lãnh đạo lại thì gọi là “Hội Đồng Song Nguyền” của giáo xứ, hay giáo phận, hay miền đó, quốc gia đó.

Khi viết các Thủ Bản thì linh mục sáng lập (lmsl) chưa mở được các Khóa ở Quê Nhà, nên chưa có việc liên kết Hải Ngoại và Quê Nhà. Tài liệu công bố BĐH/TƯ/HN tháng Hai, 2015 nói sơ tới việc liên kết này. Nay cần minh định để gần gũi hơn, ích lợi cho các gia đình hơn. Thực tế là có người ở Quê Nhà thì muốn thân nhân ở Hải Ngoại đi dự Khóa, rồi người ở Hải Ngoại thì muốn thân nhân ở Quê Nhà dự Khóa. Vậy có các việc chung cần làm để giúp đỡ nhau về thiêng liêng và vật chất. Nhiều đoàn thể đã làm; thực tế Chương Trình đã làm, nên Kinh Hôn Nhân Gia Đình được khẩn cầu với Thánh Gia từ Nam tới Trung, lên Bắc VN. 

Chưa có HỘI ĐỒNG SONG NGUYỀN (HĐSN) trên thượng tầng của Chương Trình ở Quê Nhà và Hải Ngoại theo Thủ Bản đưa ra. Vậy:

Với Hải Ngoại, thì cần lập HĐSN/Hải Ngoại, gồm Hai Đức Ông Vấn Nguyền, Cha TLN, lmsl, Quý Cha Linh Nguyền (khó tham dự, nên nếu có thì quý như vàng), BĐH/TƯ/HN (các Phó Nguyền là đương nhiên), TND/TƯ/HN, các Uỷ Viên trong BĐH/TƯ/HN, các Chủ Nguyền, các song nguyền thiện chí, v.v. Nghe như hùng hậu lắm, nhưng có trở ngại khi đi họp, như khó lấy ngày nghỉ “vacation”, bận gia đình, ở xa thì còn phí tổn di chuyển, v.v. Vậy nên đưa ra tiêu chuẩn để mời nhiều, rồi “bị” ít là vừa. Nếu nhiều thì đó là Dấu Thiêng Ơn Lành Thánh Gia ban!

Với Quê Nhà, Hội Đồng Song Nguyền/Toàn Quốc cũng gồm các Vị/Cặp toàn quốc và các Vị, các Uỷ Viên theo nhu cầu. Đức Cha khả kính khả ái Châu Ngọc Tri đã nhận là Vấn Nguyền, đã đồng soạn Nội Quy toàn quốc, ấn ký, và trao tới nhiều Đức Giám Mục trong một lần Họp của Hội HĐGM/VN. Tổng Linh Nguyền là Cha Vũ Dần, Đà Nẵng. Phó TLN là Cha Lê Quang Đăng Sàigòn và Cha Hồng Phúc, Phát Diệm. Giám Nguyền TND/tq là Cha Nguyễn Luận, Huế, với nhiều Cha Linh Nguyền của nhiều giáo phận. BĐH/toàn quốc với các Phó Nguyền đã tích cực ở mỗi Miền Bắc, Trung, Nam trong việc duy trì phát triển tại Giáo Phận mình, đã mở nhiều Khóa ở các Giáo Phận trong Giáo Tỉnh hay mỗi Miền của đất nước. Sau mười mấy năm, rất cần bổ khuyết các chức vụ bị khuyết và cập nhật cho phù hợp hơn.    

Thứ ba, hai thành một: Hội Đồng Song Nguyền Thế Giới = HĐSN/Hải Ngoại + HĐSN/Việt Nam. Thành Một mà không lệ thuộc, nhưng độc lập và hỗ trợ nhau, nhờ vậy mỗi nơi tốt rồi thì tốt hơn. Những người theo cùng một mục đích, thực hành cùng một phương pháp dễ Gần Gũi nhau hơn, ích lợi của cá nhân và của tập thể vừa cụ thể vừa “thăng tiến” hơn. Chương Trình với tư cách một Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành, lại càng cần “hai thành một” để thể hiện Ý Chúa Thánh Thần khi Ngài dùng cùng một cây, một gốc để sinh ra nhiều hoa trái hơn dựa trên Kinh Thánh, Giáo Luật, và tâm lý thực nghiệm.  

Điều thao thức là “làm sao” để mỗi Hội Đồng Song Nguyền Hải Ngoại và Quê Nhà có thể họp riêng theo nhu cầu riêng, rồi họp chung, theo nhu cầu chung một cách cụ thể? Vì là Đoàn thể CGTH, nên hẳn nhiên phải dựa trên sức mạnh thiêng liêng là CẦU NGUYỆN. Hải Ngoại cầu cho Quê Nhà và Quê Nhà cầu cho Hải Ngoại, như đã làm và còn làm cho đến thời gian không còn ai là song nguyền, đến tận... thế! Tuy nhiên, ngay việc Cầu Nguyện này cũng cần “Họp Chung, Thế Giới” để Cầu Nguyện thế nào cho cụ thể hơn? Dễ giúp mỗi người ở mỗi nơi được yên ủi hơn? Cầu nguyện đúng theo cách Chúa dạy trong Kinh Thánh hơn? Vừa theo Thánh Truyền vừa theo sáng kiến mới về kỹ thuật và tâm linh hơn?, v.v.

Sau là Họp Chung để kiện toàn cách thế, và tìm cách thế mới để dễ sáng toả lõi tuỷ “Id” của Chương Trình khi mở Khóa. Sau Khóa thì mỗi sinh hoạt đều là cơ hội để “Thăng Tiến” bằng cách áp dụng “Nghệ Thuật Cảm Thông” trong Buổi IV của Khóa Căn Bản, tức là “tìm hiểu, thích ứng, và sáng kiến” cho phù hợp Hơn với mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh, mà cây vốn còn gốc, không bị bật gốc, không mất “Id” lõi tuỷ? v.v.

Giữa “rừng” cây “trăm hoa ngàn tía” như trên, lựa chọn cây nào, hoa nào, việc nào cần trước thì làm trước là điều cấp bách. Hiện cấp bách là việc phân nhiệm rõ rệt cho mỗi phần tử, trao trách nhiệm cho phần tử đó làm và chịu trách nhiệm để “bánh xe chạy đều” trong “guồng máy” của các BĐH, TND, nhất là ở thượng tầng trước khi ngồi chung “thế giới”. Việc nhiều nên nhẫn nại là cần khi “trăm người trăm ý”. Đạt được mỗi lúc mỗi việc là phước, là vui, là kết quả Thánh Gia ban. Sau nhiều lúc thì cũng xong nhiều việc “Thiện hảo là của Trời, cầu tiến là của người”. Vừa làm vừa sửa là “thăng tiến” qua “nhận lỗi, xin lỗi, sửa lỗi, tha lỗi”.

Ít thao thức trên chỉ là lời thức tỉnh để với Ơn Thánh Gia, khẩn mong nhận được những đáp trả cho từng nhân sự, từng phân nhiệm, từng phối hợp qua Điều Lệ hay Nội Quy, từng nơi, từng Miền, từng nước, từng Phần trong hai Phần là Quê Nhà và Hải Ngoại, rồi nguyện mong tiến tới “Hội Đồng Song Nguyền Thế Giới” qua Chung Lòng Chung Sức trong Cầu Nguyện và Nâng Đỡ tinh thần cũng như vật chất, bề trong cũng như bề ngoài. 

Thành kính và xin cầu nguyện,

lm. phêrô chu quang minh, s.j.

Viết ngày 02. 02. 2016

Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh,

Kỷ Niệm Một Năm công bố

“Nguyên do và Tái Bổ Nhiệm BĐH/TƯ/HN”