THIỆP NOEL từ JOS HOÀNG VĂN QUẢNG,S.J.

KÍNH GỬI CHA SÁNG LẬP, QUÝ ĐỨC ÔNG, QUÝ CHA VÀ QUÝ SONG NGUYỀN TẤM THIỆP NOEL
 
 
JOS HOÀNG VĂN QUẢNG,S.J.

171 Lý Chính Thắng, Q 3, HCMC

Tel: 84(0)946814300