Toàn thể Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, Chúng con vô cùng thương tiếc Đức Cha GIUSE VŨ DUY THỐNG Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết

Thành Kính Phân Ưu

 

Chúng con thật xúc động nhận được tin:

 

Đức Cha GIUSE VŨ DUY THỐNG

Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết

đã được về cùng Chúa lúc 8g00 AM, thứ Tư ngày 01-3-2017 tại Sài Gòn

Hưởng thọ 65 tuổi

 

Toàn thể Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình,

Chúng con vô cùng thương tiếc

 

Kính xin quý Đức Ông Vấn Nguyền, quý Cha/ Phó tế Linh Nguyền

Và toàn thể Song Nguyền khắp nơi hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn Đức Cha Giuse

Sớm về hưởng Hạnh Phúc Thiên Đàng

Và an ủi, nâng đỡ Tang  quyến và cộng Đoàn Dân Chúa Giáo Phận Phan Thiết

 

Thành kính Phân Ưu,

 

TM- Cha sáng lập Phêrô Chu Quang Minh

Cha Phanxicô Trần Quốc Tuấn, TLN/CTTTHNGD/HN

BĐH/TƯ/HN,

SN Phạm Văn Quyết & Điệp,

Chủ Nguyền