VÒNG TAY YÊU THƯƠNG CN 2 MÙA CHAY NĂM B - BẢN TIN SINH HOẠT - PHẦN 1 - 25-2-2018