VĂN ĐỨC HỘI NGỘ KỲ IX – HOÀI NIỆM TUỔI HỌC TRÒ - CHỦ NHẬT 22-7-2018