Vừa nhận được tin Linh mục GIUSE ĐOÀN ĐÌNH BẢNG Cựu Linh Nguyền CT/TTHNGĐ Gp. Houston- Galveston, TX. Tạ thế lúc 11 giờ 30 phút tối, ngày 14 tháng 5 năm 2017

PHÂN ƯU

 

Văn Phòng Điều Hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại

 

Vừa nhận được tin:

 

Linh mục GIUSE ĐOÀN ĐÌNH BẢNG

Cựu Linh Nguyền CT/TTHNGĐ Gp. Houston- Galveston, TX. 

 

Tạ thế lúc 11 giờ 30 phút tối, ngày 14 tháng 5 năm 2017

trong chuyến hành hương Mexico. 

Thọ 71 tuổi.

 

Chúng con/ tôi trân trọng kính báo đến 

Quý Đức Ông, quý Cha, quý Tu sĩ

Và toàn thể quý Anh chị Song Nguyền khắp nơi trên thế giới

trong nỗi xúc động thương nhớ vô biên. 

 

Tha thiết kính xin hiệp lời cầu nguyện cho 

Linh hồn Thầy Cả GIUSE ĐOÀN ĐÌNH BẢNG 

Đã tận hiến suốt đời phụng sự Chúa và Giáo Hội 

trong Thánh chức Linh mục, 

trong đó có CT/TTHNGĐ Houston-Galveston lúc ban đầu. 

Nay đã hoàn tất nhiệm vụ nơi trần thế, 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ sớm đưa ngài

về hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa.

*

Cùng với Cha Sáng Lập, Cha TLN/TƯ/HN, quý Cha/ Phó tế Linh nguyền,

và các Song Nguyền khắp nơi,

Chúng con/ tôi xin chia sẻ sự mất mát quá lớn lao với 

Cha Cố Linh Nguyền Giuse Châu Xuân Báu, CSsR

Và quý Anh Chị Song Nguyền Houston-Galveston cùng Tang quyến,

trước sự ra đi của Cha Giuse. 

Xin Chúa an ủi, nâng đỡ mọi Vị/ người trong lúc tử biệt chia ly này. 

 

Thành kính Phân Ưu,

 

TM- BĐH/TƯ/HN,

SN Phạm Văn Quyết & Điệp

Chủ Nguyền.