VUI MỪNG TẠ ƠN THIÊN CHÚA và XIN HIỆP LỜI CẦU NGUYỆN cho CÁC KHOÁ THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH - NĂM MỚI 2016 -

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH HẢI NGOẠI

2545 Millwater Crossing, Dacula, GA 30019, USA * email: cttthngd@yahoo.com

 

VUI MỪNG TẠ ƠN THIÊN CHÚA

và XIN HIỆP LỜI CẦU NGUYỆN cho

CÁC KHOÁ THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

- NĂM MỚI 2016 -

 

Trọng kính Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri,

Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia Đình HĐGM/VN,

Đức Ông Fx. Phạm Văn Phương, Vấn Nguyền I, TƯ/HN.

Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn, Vấn Nguyền II, TƯ/HN.

Cha SL Phêrô Chu Quang Minh, SJ., Cha TLN/TƯ/HN Fx. Trần Quốc Tuẩn,

Quý Cha Linh nguyền và quý Cha.

Quý Phó tế, quý Tu Sĩ,

Quý AC Chủ Nguyền và BĐH các địa phương.

Quý AC Song Nguyền và Thân hữu khắp nơi, rất quý mến,

 

Ngày đầu Năm Mới. Truớc hết, chúng con chân thành kính chúc quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Tu Sĩ, từng AC Song Nguyền, gia đình và Thân hữu khắp nơi tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa trong suốt Năm Mới 2016. Chúng con cũng xin đuợc hiệp ý dâng lên Thiên Chúa lời TẠ ƠN về những Hồng Ân Ngài đã thương ban cho mỗi người, cách riêng cho CT/TTHNGĐ suốt gần ba mươi năm qua, đặc biệt trong năm 2015. Tiếp đến, xin dâng lên Chúa CÁC KHOÁ sẽ tổ chức trong NĂM THÁNH LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG, cũng là năm CT/TTHNGĐ khởi sự phát động Chiến dịch "Miền Đất Mới", với ước mong được có cơ hội mang những ơn ích Thiên Chúa trao ban trong các Khoá TTHNGĐ, đến các gia đình tại các Cộng đoàn Giáo xứ khắp nơi.

Dịp này, chúng con trân trọng kính gởi đến quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Tu Sĩ, quý AC Song Nguyền, Thân hữu và tất cả quý vị đang đọc những tâm tình này, Danh Sách CÁC KHOÁ -2016 và sẽ còn thêm nữa trong những ngày tới đây, để tha thiết xin LỜI CẦU NGUYỆN qua các Thánh lễ Misa, Chuỗi Mân Côi, Lời Nguyện Tắt, những hy sinh hãm mình âm thầm hàng ngày.... Liên kết thành BÓ HOA THIÊNG dâng lên Thiên Chúa để xin LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG ban" Mưa Hồng Ân" trên các Cặp tham dự. Kính xin quý AC Chủ nguyền và bất kỳ ai, vì ích lợi cho các gia đình vui lòng phổ biến rộng rãi Thông tin này, để được thêm Lời Cầu Nguyện. Cũng tha thiết xin quý anh chị vui lòng cộng tác, bằng cách giới thiệu bạn hữu, anh em, bà con... dù ở bất cứ đâu cũng có thể tham dự Khoá. Xin vui lòng liên lạc với các nơi tổ chức (có sẵn số phone và Email).

Chúng con đặc biệt kính xin quý Cha đang chăm sóc các Cộng đoàn Giáo xứ ở mọi nơi trên thế giới và những vị quan tâm, muốn tìm hiểu hoặc mở Khoá TTHNGĐ để nâng đỡ các gia đình, xin vui lòng liên hệ với ít Vị/ cặp, chúng con ghi ở phần cuối Thông tin này.

 

 

Tháng 1: Ngày 15,16,17: Khoá Căn Bản tại Las Vegas.

Chánh xứ: Cha Đồng Minh Quang (702) 821-1459.

Chủ nguyền: AC Ziao & Lan - ztran@comcast.net

Tháng 3: Ngày 11,12,13: Khoá Căn Bản tại Houston, TX.

Cha Giuse Châu Xuân Báu, CSsR (713) 681-5144.

Chù nguyền : AC Thự & Nguyệt - kimdao72@yahoo.com/ (832) 247-5969.

Tháng 4: Ngày 8,9,10: Khoá Căn Bản tại Melbourne, Úc Châu.

Cha Đinh Trung Hoà.

Chủ nguyền: AC Nhơn & Vang - dinhthivang@gmail.com

Tháng 4: Ngày 22,23,24: Khoá Căn Bản tại Sydney, Úc Châu.

Cha

Chủ nguyền: AC Xuân & Yến - vuaustralia@gmail.com

Tháng 5: Ngày 27,28,29: Khoá Căn Bản tại Minesota.

Chánh xứ: Cha Joseph Vũ Xuân Minh - vxm2003@yahoo.com

Chủ nguyền : AC Đặng Nhứt & Hương : nhut1huong@yahoo.com/ 612-221-1173,

Tháng 5: Ngày 27,28,29: Khoá Đoàn Sủng tại Orange, Nam California.

Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn,

Chủ nguyền : AC Tuấn & Hương - tuan@quocviet.com/ (714) 925-2123

Tháng 6: Ngày 10,11,12: Khoá Họp Thường Niên BĐH & TND/TƯ/HN tại Atlanta.(Dự kiến)

Cha TLN FX Trần Quốc Tuấn - fr.francistuan@cttdvnatl.org

AC Phạm Văn Quyết & Điệp - cttthngd@yahoo.com

Tháng 6: Ngày 17,18,19: Khoá Căn Bản tại GX Philliphê Phan Văn Minh, Florida. (Dự kiến).

Chánh xứ: Cha Nguyễn Thanh Châu.

Liên lạc: AC Tài & Thu Hiền

Tháng 6: Ngày 24,25,26 : Khoá Căn Bản tại GX Thánh Giuse, Charlotte, NC.

Chánh xứ: Cha Phêrô Trương Vĩnh Trị (704) 504-0907.

Chù nguyền: AC Chu M Khang & Thanh : khangchu@bellsouth.net/ 980-322-9441.

Tháng 6: Ngày 24,25,26: Khoá Căn Bản tại San Jose, CA.

Chánh xứ: Cha Peter Huỳnh Lợi (408) 291-6280.

Chủ nguyền : AC Hoàn & Thu Hằng- hoandoan@gmail.com/ (408) 655-9182

Tháng 7: Ngày 15,16,17: Khoá Căn Bản tại GX CTTĐ-Arlington, VA,

Chánh xứ: Cha Phêrô Phạm Hương, OP,

Chủ nguyền : AC Huấn & Tuyết: huantuyet@yahoo.com/ (202)480-3076

Tháng 7: Ngày 22,23,24: Khoá Căn Bản tại New Orleans, LA.

Chánh xứ: Cha Đôminicô Nguyễn Văn Nghiêm.

Chủ nguyền : AC. Châu & Tố Mai : chaunguyen75@gmail.com/ (504)496-5273.

Tháng 7: Ngày 29,30,31 : Khoá Căn Bản tại GX CTTĐ/VN - Atlanta, GA.

Cha Tổng Linh Nguyền FX Trần Quốc Tuấn,

Chủ nguyền : AC Thảo & Chi: chinguyen@yahoo.com/ (678) 457-7671.

Tháng 7: Ngày 29,30,31: Khoá Căn Bản tại Detroit, MI.

Chánh xứ: Cha J.B Lâm Chí Hoằng,

Chủ nguyền: AC Long & Thiên Kim- phillipnguyenphoto@yahoo.com/ (586)789-5816.

Tháng 8: Ngày 5,6,7: Khoá Căn Bản tại Florida ( Dự kiến )

Chánh xứ: Cha Nguyễn Ngọc Duy.

Liên lạc: AC Tài & Thu Hiền.

Tháng 8: Ngày ...... : Khoá Căn Bản tại GX Thánh Gia, Greenboro, NC ( Dự kiến )

Chánh xứ: Cha Phêrô Dương Minh Trí.

Liên lạc: AC Sinh & Kim Phương.

Tháng 8: Ngày 19,20,21: Khoá Căn Bản tại Họ Đạo Đức Mẹ La Vang, Greenville, SC.

Cha David Phan Học,

Chủ nguyền: AC Hiển & Trang - daniel.nguyen@hp.com

Tháng 8: Ngày 26,27,28: Khoá Căn Bản tại TGP Los Angeles, CA.

Cha Nguyễn Bá Cường,

Chủ nguyền: AC Bùi Thịnh & Nga - sunmoonpro@yahoo.com/ (714) 803-6038.

Tháng 9: Ngảy 2,3,4 : Khoá Căn Bản tại vùng Boston, New England.

Cha Hà

Chủ nguyền : AC Thông & Diệu Tú: thong-tu@tthngdboston.net

Tháng 9: Ngày 9,10,11: Khoá Căn Bản tại Montreal, Canada.

Chánh xứ : Cha JB Đinh Thanh Sơn (514) 948-438

Chủ nguyền : AC Kỳ & Ánh- kyanh1980@hotmail.com

Tháng 9: Ngảy 16,17,18: Khoá Căn Bản tại Ottawa, Canada.

Cha Chánh xứ : Dominic Bùi Quyền - buidom2012@yahoo.com

Chủ nguyền: AC

Tháng 9: Ngày 23,24,25 : Khoá Căn Bản tại Toronto, Canada,

Chánh xứ: Cha Trần Tập (416) 769-8014.

Chủ nguyền : AC Huy & Hạnh: (416) 567-7704/ huyhanh@rogers.com

Tháng 9: Ngày 23,24,25 : Khoá HL/TND tại Tokyo, Nhật Bản.

Cha Nguyễn Hữu Hiến - nrd31878@nifty.com

Chủ nguyền NB: AC Kiên & Tâm - kientamtokyo@gmail.com

Tháng 9: Ngày 30 và 1&2/10: Khoá Căn Bản tại Tokyo, Nhật Bản.

Cha Nguyễn Hữu Hiến - nrd31878@nifty.com

Chủ nguyền NB: AC Kiên & Tâm- kientamtokyo@gmail.com

Tháng 9: Ngày 30 và 1&2 tháng 10: Khoá Đoàn Sủng tại Winnipeg, Canada.

Chánh xứ: Cha

Chủ nguyền : AC Nguyễn Đức Công - congcanada@hotmail.com

Tháng 10: Ngày 14,15,16: Khoá Căn Bản tại Gx Mẹ Việt Nam, Washington DC.

Chánh xứ: Cha Phêrô Trần Xuân Tâm,

Chủ nguyền : AC Phạm Tự & Yến: tucongpham@yahoo.com/ (301)247-0493

Tháng 10: Ngày...........Khoá Căn Bản tại Orange, Nam Cali, (Đang xếp)

Đức Ông Vấn nguyền TỰ/HN Giuse Phạm Quốc Tuấn,

Chủ nguyền: AC Tuấn & Hương- tuan@quocviet.com

Tháng 11: Ngày 11,12,13 Khoá Căn Bản tại San Bernadino, CA.

Cha Timothy Đỗ Trường (714) 486-6450.

Chủ nguyền : AC Nguyễn Tần & Hảo- tnhhvacr@yahoo.com / (951) 688-8669.

Tháng 11: Ngày 25,26,27: Khoá Căn Bản tại GX ĐMVN- Atlanta,

Đức Ông Vấn nguyền TƯ/HN Francis Phạm Văn Phương,

Chủ nguyền : AC Tuấn & Tiên: tt-tthngd@ yahoo.com/ (404)414-1863

Tháng 12: Lễ Thánh Gia, Bổn Mạng CT/TTHNGD.

Chương Trình khắp nơi mừng kính trọng thể.

 

***

Để cùng cảm nghiệm và thao thức trước mối ưu tư chung về Hôn Nhân và Gia Đình, hầu tìm phương cách giúp thăng tiến các gia đình, nhất là những gia đình đang gặp khó khăn. Chúng con kính mời quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Tu Sĩ, quý AC Song Nguyền và Thân hữu khắp nơi vui lòng dành ít phút để đọc những tâm tình dưới đây, qua bài:

 

Cảm nghiệm:

Gia Đình Song Nguyền trong Cộng Đoàn Giáo Xứ.

 

Có lẽ không cần nói gì thêm ai cũng đã rõ, Hôn nhân và Gia đình khắp nơi hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, và là một trong những mối bận tâm hàng đầu của Giáo Hội hiện nay. Riêng với người Việt Nam chúng ta, nhìn lại bốn mươi năm qua từ sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Do hoàn cảnh đất nước, người Việt trong cũng như ngoài nước đã và đang hứng chịu nhiều sóng gió, khiến cuộc sống và tâm lý gia đình bị đảo lộn. Thêm vào đó, ảnh hưởng xu hướng chạy theo vật chất và chủ nghĩa cá nhân hưởng thụ. Một số không ít trong đó, lại không đuợc may mẳn trang bị những điều căn bản và cần thiết trước khi bước vào cuộc sống chung trong hôn nhân. Tất cả những yếu tố và hoàn cảnh ấy, và còn nhiều nhiều nữa, đã tác hại trầm trọng và trực tiếp trên cuộc sống Hôn nhân và Gia đình; nhiều cặp vợ chồng đã cố gắng cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách để vươn lên, nhưng cũng không thiếu những gia đình bị đổ vỡ, tạo nên tình trạng chung như ta thấy hôm nay.

Vào thời điểm đó, một số tổ chức và đoàn thể quan tâm đến Hôn nhân và Gia đình trong cũng như ngoài nước đã ra đời. Một trong những đoàn thể đó, suốt gần ba thập niên qua luôn thao thức và kiên tâm phục vụ các gia đình, dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn, đó là Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, do Linh mục Phêrô Chu Quang Minh, Dòng Tên sáng lập tháng 6 năm 1987. CT/TTHNGĐ hiện đang phục vụ các gia đình tại rất nhiều Cộng đoàn Giáo xứ tại Hoa Kỳ, Canada, nhiều nước tại Âu châu, Úc châu, Nhật Bản và Quê nhà. Nếu bao gồm cả các khoá đã lên chương trình làm việc trong năm 2016, thì đã có trên 700 Khoá Căn bản và nhiều loại Khoá cao cấp khác đuợc thực hiện, với trên 40 ngàn người tham dự!!!

Ngay từ những ngày đầu, CT/TTHNGĐ đã ý thức rất rõ vị trí của mình, và vai trò trọng yếu của các Cộng đoàn Giáo xứ trong công tác này, nơi mà các cặp vợ chồng và gia đình của họ đang cư ngụ và sinh sống.

Thật vậy, tại các Cộng đoàn Giáo xứ đã được quý Cha xứ/ Cha Quản nhiệm quan tâm và cho phép mở các Khoá TTHNGĐ hàng năm tại địa sở của các ngài. Dịp Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục GP Đà Nẵng, Chủ tịch Uỷ ban Mục vụ Gia đình trực thuộc HĐGM/VN, tham dự Đại Hội Gia Đình Thế Giới tại Philadelphia tháng 9 vừa qua, sau đó đi thăm nhiều gia đinh và một số Cộng đoàn Giáo xứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, đã đưa ra nhận xét: "Cộng đoàn Giáo xứ nào có sự hiện diện của CT/TTHNGĐ thì nơi đó rất sinh động, vì các gia đình gắn bó mật thiết với nhau qua các buổi họp Liên Gia, họp Song Nguyền, chia sẻ và thực hành Lời Chúa, rồi tích cực góp phần vào các công việc chung của giáo xứ".

Chính quý Cha Xứ/ Cha Linh Nguyền tại nhiều địa phương cũng có nhận xét tương tự: Sau khi tham dự Khoá TTHNGĐ, các anh chị được ơn chữa lành, sống hạnh phúc, rồi tích cực hơn trong việc đóng góp thời giờ, tài năng, tiền của, và tham gia các sinh hoạt chung trong Cộng đoàn Giáo xứ.

Bên cạnh đó, rất nhiều nhân chứng sau khi đã "mắt thấy tai nghe" những ích lợi của Khoá TTHNGĐ, đều đưa ra nhận xét chung giống nhau: Các Khoá không những đã giúp nhiều cặp vợ chồng tránh được đổ vỡ oan uổng, mà con cái của họ nhờ đó cũng thoát khỏi cảnh mồ côi cha hoặc mẹ, nếu không các cháu rất dễ có nguy cơ lao vào những cạm bẫy và tệ nạn xã hội. Thật tội nghiệp cho chúng! Khóa còn góp phần với Cộng đoàn Giáo xứ có thêm những gia đình tốt lành, đạo đức; những tông đồ nhiệt thành, sốt mến xây dựng và phát triển chung.

Khoá TTHNGĐ khi được tổ chức trong phạm vi Giáo xứ (lý tưởng là hằng năm), mỗi khoá quy tụ khoảng trên/ dưới 25 cặp vợ chồng. (Ít hơn thì hơi uổng, mà nhiều quá sẽ bị giảm ích lợi). Thực tế cho thấy, phần đông các cặp vợ chồng ít/ nhiều đều có khó khăn mặt này, mặt khác, phát sinh do cuộc sống chung. Nếu không khéo léo ứng xử, hoặc giải quyết kịp thời, những va chạm ấy bị thúc đẩy bởi lòng tự ái, rất dễ trở nên căng thẳng và có nguy cơ đưa đến đổ vỡ khó lường! Người trẻ hôm nay có vấn đề của người trẻ! Người cao tuổi có vấn đề của họ! Người bình dân, kẻ trí thức- mỗi giới đều có vấn đề và khó khăn riêng. Nếu không đổ vỡ, cuộc sống chung ấy sẽ làm cho bầu khí gia đình thêm khó thở, ngột ngạt. Con cái bị "ô nhiễm".... Bầu khí giáo xứ vì vậy cũng bị ảnh hưởng không ít!!!

Khoá TTHNGĐ giúp các cặp tham dự khiêm nhường nhìn lại chính mình. Nhận biết đâu là căn nguyên đưa gia đình mình đến tình trạng hiện tại? Rồi thành tâm khiêm nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, Sửa lỗi và Tha lỗi để làm lại từ đầu. Kinh nghiệm qua các Khoá cho thấy, Ơn Chúa đã làm nhiều "Sự Lạ" không ngờ nơi tâm hồn các tham dự viên: Các cặp đã tốt lành nay hạnh phúc hơn. Các cặp tình yêu nguội lạnh nay đựợc nồng thắm. Các cặp gặp khó khăn, hoặc có nguy cơ đổ vỡ nay tìm lại tình yêu đẹp thuở ban đầu.... Bản thân người viết lấy trường hợp cuả chính mình để minh chứng sự thật đó.

Sau Khoá, các cặp được gọi là "Song Nguyền", sẽ gắn kết tình thân chặt chẽ với nhau trong cùng một "Liên Gia". Liên Gia nối tiếp tinh thần và phương pháp của Khoá, và kéo dài bao lâu có thể đến hết cuộc đời của họ.

Liên Gia là sinh hoạt nền tảng và quan trọng nhất của CT/TTHNGĐ tại mỗi Cộng đoàn Giáo xứ. Đây là sinh hoạt định kỳ và thường xuyên, mỗi hoặc hai tháng/ lần, được tổ chức luân phiên tại tư gia các thành viên. Liên Gia ví như chiếc "giàn", như giàn bầu, giàn mướp... Chiếc giàn nâng đỡ thân bầu, thân muớp thế nào để dễ dàng phát triển và sinh hoa trái, thì Liên Gia cũng nâng đỡ đời sống các Song Nguyền để thăng tiến và làm ích lợi hơn cho gia đình và cho Cộng đoàn Giáo xứ như vậy.

Nội dung mọi buổi họp Liên Gia đều đặt trên nền tảng Lời Chuá để "xả cõi lòng", nghiã là thành tâm nói lên những yếu đuối mà mình đang chiến đấu, để thay đổi đời sống, nhờ có BẦU KHÍ TIN CẬY CỞI MỞ và THUƠNG YÊU GẦN GUĨ chân thật giữa các thành viên trong Liên Gia. Tình yêu thương gần guĩ và chân thật ấy sẽ mỗi ngày thêm triển nở và sâu đậm hơn nơi mỗi thành viên, cũng như trên mỗi cặp vợ chồng như một "nếp sống mới" rất tự nhiên. Tự nhiên như nước thì phải chẩy; gió thì phải bay......

Ở đây chưa nói gì tới các công tác mà Liên Gia và cả Chương Trình tại điạ phuơng sẽ phục vụ giáo xứ, như tham gia Ca đoàn, Thừa Tác Viên Lời Chúa, Trật tự, Vệ sinh, Phục vụ các bữa ăn hàng tuần gây ngân quỹ cho Giáo xứ .... với tất cả nhiệt tâm Hồn Tông Đồ Song Đôi. Nguyên việc các GIA ĐÌNH SONG NGUYỀN sống YÊU THƯƠNG GẦN GŨI, quấn quít bên nhau "giữa lòng" Giáo xứ là Đoàn Sủng, là "ID" cuả Chuơng Trình, là các GIA ĐÌNH SONG NGUYỀN đã sống chính cái CỐT LÕI cuả TIN MỪNG rồi!!!

Bản thân nguời viết may mắn được sinh hoạt và gần guĩ quý anh chị em Song Nguyền trong các Liên Gia từ nhiều năm qua, và tại những nơi khác nhau. Chúng tôi không sao diễn tả hết nỗi vui mừng và Tạ Ơn Chúa, khi chứng kiến những trường hợp trước khi đi Khoá, có anh/chị không may vướng vào những đam mê này nọ rất khó chừa. Nhưng sau Khóa, nhờ đời sống Liên Gia, anh chị em nâng đỡ, giữ gìn nhau không để "ngựa quen đuờng cũ", mà phải "qua cầu sập ván!", để thay vào đó bằng nếp sống mới, nếp sống với những việc làm và sinh hoạt tốt lành trong Liên Gia và Giáo xứ!!

Có những cặp vợ chồng trước đó khô khan, ít khi đi lễ Chuá Nhật, nói chi đến công tác giáo xứ. Nay nhờ Liên Gia, trở nên sốt sáng, đọc kinh, đi lễ Nhà Thờ. Vợ chồng, con cái cùng chung tay tích cực công việc giáo xứ như việc trong nhà!!

Có những cặp truớc đây mải mê làm ăn buôn bán, tiền bạc dư thừa. Nhưng chính những đồng tiền do công lao làm lụng vất vả ấy, lại khiến vợ chồng quay ra cấu xé lẫn nhau. Nhờ Liên Gia, nay chỉ biết lo tìm kiếm ơn phúc Nước Trời!!!

Có những...

Có những...

... và còn vô số những... trường hợp đã làm Thiên Đàng rất đỗi vui mừng!!!

Lạy Chúa, chúng con không thể nói gì khác hơn ngoài lời Tạ Ơn Thiên Chúa. Tạ Ơn Thiên Chúa với tất cả cõi lòng, đã dùng CT/TTHNGĐ là phuơng thế hữu hiệu trong gần ba mươi năm qua để nâng đỡ các gia đình, và còn nữa trong tương lai lâu dài.

Những "Sự Lạ" ấy, cùng với "Nếp Sống Mới" YÊU THƯƠNG GẦN GŨI đang diễn ra hàng ngày khắp nơi, trong các gia đình Song nguyền, cách rất tự nhiên trong sinh hoạt đời thường cũng như trong Giáo xứ, là kết quả cuả Ơn Chúa qua Khoá, và đuợc tiếp tục nuôi duỡng và triển nở trong đời sống Liên Gia, có khác gì như những NẮM MEN đang vùi trong THÚNG BỘT. Ngày này qua ngày nọ; năm này qua năm khác, sẽ có ngày làm "CẢ THÚNG BỘT" dậy men!!!

 

"Lời Tâm huyết" thay cho Kết:

 

Kính thưa quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó tế, quý Tu Sĩ, quý anh chị Song Nguyền và Thân hữu.

Vấn đề Hôn Nhân và Gia Đình hiện nay quả thật là khó khăn, cho dù vấn đề được nhìn dưới nhãn quan nào hầu tìm ra phương cách nâng đỡ. Bản thân con thiết nghĩ, trên hết, nên nhìn trong ÁNH MẮT NHÂN TỪ của LÒNG THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG, đặc biệt trong NĂM THÁNH này. Không một ai trong những người không may lâm cảnh đổ vỡ đau thương ấy, muốn điều đó xẩy đến cho đời mình! Có lẽ một phần vì chính họ chưa được ai cho biết để SUY NGHĨ và NHẬN RA những gì KHÁC HƠN điều mà họ ĐANG NGHĨ và HÀNH XỬ!! Thứ đến, hoàn cảnh và não trạng lệch lạc của xã hội đã "chụp lên đời họ" mà đôi khi chính họ cũng không hay biết !!!

Tuy nhiên, truớc thực trạng này, chúng con nghĩ VẪN CÓ THỂ LÀM THAY ĐỔI ĐƯỢC, nếu tất cả ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC. Sau gần ba thập niên kiên tâm phục vụ các gia đình, chúng con nhận thấy khó có giải pháp nào khác và hữu hiệu hơn giải pháp "CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ". Thực vậy, Cộng đoàn Giáo xứ hiện đang nắm giữ chìa khoá trong tay trong việc giải quyết vấn đề! Với hiện tình, con có thể tạm lấy hình ảnh rất đơn sơ quen thuộc như: ta đã sẵn có "gạo", có "nước", có "nồi điện". Chỉ cần "bấm nút".... sẽ thành "cơm"!!!. Thiên Chúa đã tạo sẵn những điều thuận lợi rồi!! Vấn đề còn lại trong lúc này là....LÀM.

Lạy Thánh Gia Giêsu - Maria - Giuse. Con mến yêu. Các Gia Đình Song Nguyền đang hiện diện rải rác tại rất nhiều phần đất trên thế giới ngay lúc này, như những đốm lửa đã sẵn sàng... Xin LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG hãy làm phực sáng lên!!!.

Chúng con xác tín rằng, với Ơn Chúa và quyết tâm phục vụ các Gia Đình, MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ ĐỔI MỚI. Amen.

 

SN Phạm Văn Quyết & Điệp.

Chủ Nguyền TƯ/HN.

 

*

Tóm tắt Chương Trình

Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình

 

1. Ai nên dự Khóa Thăng Tiến HNGĐ?

Nếu ở các trường hợp dưới đây, Khoá có thể thêm ích lợi cho quý vị:

- Hai người đạo đức, thương yêu nhau, nhưng khắc khẩu, tính tình khác nhau.

- Con cháu ngoan ngoãn, nhưng dễ nói chuyện với người ngoài, mà khó nói với người trong nhà.

- Mình sốt sáng, vào hội đoàn, nhưng dễ làm với người khác mà khó làm với bạn đời.

- Mình đã tốt đẹp, gia đình đã êm ấm, nhưng muốn tốt hơn, êm ấm hơn, thăng tiến hơn.

- Nếu mình có khó khăn, vợ chồng bất bình, lại khó khăn với con cháu, bạn hữu, v.v., thì càng nên dự Khóa.

- Những Cặp sắp cưới, những Cặp khác đạo cũng có thể tham dự, nhưng rất hạn chế và cần đi có đôi.

2. Mục đích:

Mục đích của CT là “Thương Yêu Gần Gũi Bằng Việc Làm”, trên Nền Tảng là “Khiêm Nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, Sửa lỗi, Tha lỗi”. Nếu dự trọn Khóa thì tăng thêm về: 1.Đạo Đức Bản Thân; 2.Thông Cảm Vợ Chồng; 3.Gương Lành Cho Con; 4.Hồn Tông Đồ Song Đôi.

3. Phương Pháp:

Phương Pháp của CT là “Ý Chí Cảm Nghiệm Cụ Thể để Thay Đổi Đời Sống, bằng cách Khiêm nhường Nói Ra MỘT Yếu đuối MÌNH ĐANG Chiến đấu”, do đó Khóa chú trọng về Học Tập, Học Hành hơn là học hỏi lý thuyết. Gia đình tốt đẹp nhờ thực hành cụ thể.

Không thâu băng hoặc quay video vì Khóa là sự sống, nên cần thực hành ngay lúc tham dự.

4. Tổ chức thế nào?

Cần hai ngày, 48 giờ trọn, từ 6 giờ chiều thứ Sáu đến 6 giờ chiều Chúa Nhật. Cũng có thể tổ chức ngày khác, miễn sao đủ 6 Buổi. Nhiều nơi thuê Trung Tâm, ở hẳn lại. Có nơi tổ chức tại Hội Trường, đêm về nhà ngủ, sáng trở lại ngay để ăn uống, sinh hoạt như ngủ tại địa điểm.

Đừng lo về chi phí. Khi khóa viên cảm nghiệm được Ơn ích thì sẽ tình nguyện nâng đỡ nhau.

5. Kết quả ra sao?

Tới 2015, tổ chức 652 Khóa Căn Bản, và nhiều loại Khóa khác, với khoảng 40,000 người hay 18,000 cặp và các người độc thân tham dự. Trong số này, có vị trước đây là chiến sỹ Phúc Âm, nay hăng say làm việc tông đồ hơn. Có cặp đã ly dị nay ở lại với nhau.

Đã tổ chức nhiều Khóa ở nhiều bang Hoa Kỳ, Canada, Úc châu, Âu châu, ở Bắc, Trung, Nam VN và ở Nhật Bản.

- Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chúc lành cho các gia đình và ký vào Huy Hiệu của CT ngày 28 tháng 10, 1994, như thấy ở Huy Hiệu của CT.

- Tôi Tớ Chúa là Đức Cố Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận, ĐHY Phạm Đình Tụng, ĐHY. JB. Phạm Minh Mẫn, Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể, Đức TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc, Đức Cố GM. Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến và nhiều Vị Giám Mục, như Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, đã khích lệ, tham dự Khóa, hoặc đã viết văn thư nhận CT là đòan Thể Công Giáo Tiến Hành trong Giáo Phận của các Ngài.

- Gần 30 Vị Hồng Y, TGM, Giám Mục đã thăm viếng, cầu nguyện, hoặc chủ tế Thánh Lễ Thệ Hôn Một Đời.

- Hơn 200 Quý Cha và nam nữ tu sỹ đã dự Khóa.

- Sau khi dự Khóa thì có đường lối Sinh Họat cho cá nhân, vợ chồng, gia đình, và đường lối làm việc Tông Đồ Song đôi trong Hội Thánh và Chương Trình.

- Tài Liệu là 30 sách Cha Minh đã xuất bản, gồm 21 cuốn về Tâm Lý và Giáo Dục; 01 cuốn về đời tư và diễn tiến hình thành Chương Trình, là cuốn “Hồi Ký Tình Yêu Thăm Thẳm”; 05 cuốn tiếng Việt và 03 cuốn tiếng Anh làm thủ bản cho Chương Trình. Cần sách ’in English’ cho tuổi trẻ và người "ngoại quốc."

Bên Quê Nhà đã in và phổ biến nhiều sách này.

¬ Đài phát thanh Vatican, VOA, BBC, đài Sắc Tộc (SBS) của Liên Bang Úc châu, và nhiều đài khác, cũng như Internet đã phỏng vấn về Chương Trình, các sách, hoặc về Tâm Lý.

6. Liên lạc:

Muốn tìm hiểu hoặc mở các Khóa TTHNGĐ để nâng đỡ các gia đình, kính xin quý Cha và quý Vị vui lòng liên lạc với ít Vị/cặp dưới đây:

 

1. Lm. Peter Chu Quang Minh, S.J.: peterminhc@yahoo.com (408) 646 - 0921.

2. Lm. Francis Xavier Trần Quốc Tuấn: revtqt@gmail.com

3. AC. Quyết & Điệp: cttthngd@yahoo.com (770) 614 - 8315.

4. AC. Kiếm & Uyên Phương: kiemvandang@yahoo.com (404) 723 - 3732

5. AC. Hoàn & Hằng: hoanhang06@yahoo.com (408) 739 - 5840.

6. AC. Huy & Hạnh : huyhanh@rogers.com. - Canada.

7. Lm. Phaolô Nguyễn Luận:paulnguyen12@gmail.com 0543860914 Quê Nhà.

8. Lm. Phaolô Văn Chi: paulvanchi@yahoo.com 0410552650 Úc châu.

9. AC. Xuân & Yến: vutienxuan@optusnet.com.au 0297283194 Úc châu.

10. Lm. P.M. Nguyễn Hữu Hiến: nrd31878@nifty.com, 03 5759 1061 Nhật Bản.

11. AC. Kiên & Tâm: kientamtokyo@gmail.com Nhật Bản

12. AC. Trường & Thay: haitruongn2000@yahoo.dk 321 68058 / 251 22709 Âu châu

 

>>Mời thăm hai mạng “website” là:

cttthngd.net sndv.wordpress.com

và Báo điện tử Vòng Tay Song Nguyền,

để biết Chương Trình khắp nơi.