VUI MỪNG TẠ ƠN THIÊN CHÚA & XIN HIỆP LỜI CẦU NGUYỆN HOA THIÊNG

 

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH HẢI NGOẠI

Email: cttthngd@yahoo.com

 

VUI MỪNG TẠ ƠN THIÊN CHÚA

& XIN HIỆP LỜI CẦU NGUYỆN HOA THIÊNG

Cho các Khóa/ Sinh Hoạt tại nhiều nơi Hải Ngoại và Quê Nhà 

Trong tháng 10 năm 2019

*

Các Khóa thành công nhiều hay ít tùy vào ƠN CHÚA ban

Cùng với nhiệt tình cộng tác của mọi Vị, mọi Cặp 

Vì thế, chúng con THA THIẾT KÍNH XIN quý Đức Ông, quý Cha, quý Tu sĩ. 

Quý Song nguyền và thân hữu khắp nơi, vui lòng:

 

** CẦU NGUYỆN HOA THIÊNG LIÊN LỈ **

* GIỚI THIỆU và MỜI GỌI CÁC CẶP THAM DỰ **

 

GHI DANH và GỞI THƯ HOA THIÊNG, 

Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Cặp Chủ nguyền địa phương qua Email. 

Dù ở bất cứ nơi đâu, mọi Vị/ Cặp ĐỀU CÓ THỂ cộng tác để phục vụ các gia đình. 

 

Chúng con THÀNH TÂM và THA THIẾT NGUYỆN XIN 

Thánh Gia: Chúa Giêsu - Mẹ Maria - Thánh Cả Giuse 

Tuôn trào muôn ƠN PHƯỚC LÀNH trên những cố gắng và hy sinh 

của quý Đức Ông, quý Cha, quý Tu sĩ, từng quý Song Nguyền và Thân hữu

PHỤC VỤ HẠNH PHÚC CÁC GIA ĐÌNH ngày thêm ích lợi hơn. 

 

Thật chân thành trong Chúa.

 

Thay mặt BĐH-TƯ/HN. 

SN Phạm Văn Quyết & Điệp. 

Chủ nguyền

 

 ~~

 

LỊCH SINH HOẠT THÁNG 10 NĂM 2019

 

Tháng 10: Ngày 4 &5: Khóa Nội Dung & Liên Gia tại Tổng Giáo phận Sàigòn, Vietnam. 

Tổng Linh nguyền: Cha Phanxicô Assisi Lê Quang Đăng. 

Chủ nguyền: SN Khoái- Mận/ dangphuckhoai@gmail.com

Tháng 10, Ngày 4, 5, 6: Khóa Căn Bản tại Tổng Giáo phận Adelaide, Úc châu. 

             Chánh xứ/ TLN Úc châu: Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm. 

             Chủ nguyền: SN Danh & Quê/ danhque@outlook.com

Tháng 10: Ngày 4 &5: Khóa Hồi Tâm Đặc Sủng tại Miền Bắc VN. 

             Tổng Giám nguyền Tq/VN: Cha Augustinô Lưu Viết Cẩn

             Phó Chủ nguyền Tq/VN: SN

 

Tháng 10: Ngày 8, 9:

KHÓA HỌP HỘI ĐỒNG SONG NGUYỀN TOÀN QUỐC VIỆT NAM 

Tổng Linh nguyền Tq/VN: Cha Phaolô Nguyễn Luận.

Tổng Giám nguyền TND Tq/VN: Cha Augustinô Lưu Viết Cẩn 

Chủ nguyền Tq/VN: SN Bính & Lý

 

Tháng 10, Ngày 12, 13: Khóa Hồi Tâm Đặc Sủng tại Giáo xứ Loan Lý, Miền Trung VN.

Tổng Linh nguyền Tq/VN: Cha Phaolô Nguyễn Luận/ paulnguyen12@gmail.com

Phó Chủ nguyền Tq/VN: SN Từ & Liên/ tuthiendad@yahoo.com

Tháng 10, Ngày 17, 18: Khóa Hồi Tâm Đặc Sủng tại Miền Nam VN.

Phó Tổng Linh nguyền I-Tq/VN: Cha Phanxicô Assisi Lê Quang Đăng. 

Chủ nguyền: SN Khoái-Mận/ dangphukhoai@gmail.com

Tháng 10, Ngày 18,19,20: Khóa Căn Bản tại Giáo Xứ Huyện Sĩ (Chợ Đũi) TGp Sàigòn # 779

Chánh xứ: Cha Er-nest Nguyễn Văn Hưởng

Chủ nguyền: SN Khoái-Mận/ dangphuckhoai@gmail.com 

Tháng 10, Ngày 18, 19, 20: Khóa Căn Bản tại Gx Thánh Giuse, Charlotte NC, Hoa Kỳ. 

Chánh xứ/ Linh Nguyền: Cha Phêrô Trương Vĩnh Trị/ frtritruong@hotmail.com

Chủ nguyền:AC Truờng & Phượng/ phuongle3031@yahoo.com/(704)779-8845/ 733-0332

Tháng 10, Ngày 25, 26, 27: Khóa Căn Bản tại Cộng Đoàn Mân Côi- Chicago, Hoa Kỳ. 

Chánh xứ: Cha Ambrosio Nguyễn Hùng Phi/ Ambrose001@yahoo.com

Chủ nguyền: AC Cường & Ngọc/ jadehoang74@gmail.com/ (773) 990- 0665

Tháng 10: Ngày 26, 27: Khóa Hồi Tâm Đặc Sủng tại Nhật Bản. 

TLN Nhật Bản: Cha PM Nguyễn Hữu Hiến/ pmhuuhienjp@yahoo.com

Chủ nguyền Nhật Bản: AC Phạm Đức Kiên & Tâm/ kientamtokyo@gmail.com