Xin cầu nguyện cho linh hồn ANNA, Chị của con

Trọng kính hai Đức Ông Vấn Nguyền,

Hai Cha Tổng Linh Nguyền, Quý Cha Linh Nguyền,

Quý Anh Chị trong các BĐH, TND,

và Quý Anh Chị Song Nguyền Việt Nam-Hải Ngoại,

cùng Ân nhân Thân hữu,

 

Chị con là Cụ Bà

ANNA CHU THỊ SÁU

Tạ Thế ngày 21 tháng Giêng, 2016,

ở  ViệtNam, hưởng thọ 82 tuổi

 

Huyết nhục của con qua đời gần hết rồi,

con là út, chính ra cần có mặt, lại thêm con ở trong Dòng,

không Giáo Xứ, không Giáo Dân vui buồn chia sẻ,

nên xin trông cậy vào Tình Thương Xót

của Chương Trình TTHNGĐ và thân hữu

để cầu cho Chị con và gia tộc con.

 

Hết tình ghi ơn,

Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J.

sáng lập Chương Trình TTHNGĐ.