XIN CHÚA THƯƠNG XÓT LINH HỒN GIUSE

TOÀN THỂ SONG NGUYỀN CTTTHNGĐ GIÁO TỈNH SAIGON

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG:

 

CHA TỔNG LINH NGUYỀN

QUÝ CHA LINH NGUYỀN

TOÀN THỂ SONG NGUYỀN GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM

CÙNG TANG QUYẾN CỦA:

 

ANH GIUSE LÊ VĂN HOÀNG

CHỦ NGUYỀN CTTTHNGĐ GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM

 
Đã được Chúa gọi về nhà Cha trên trời,
lúc 15g30, CHIỀU Thứ ba, ngày 26-07-2016.
Hưởng thọ 67 tuổi.

  

Trong niềm tin xác tín vào Chúa Kitô Phục Sinh

Đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Thương Xót

Toàn thể Song Nguyền Giáo Tỉnh Saigon

cùng hiệp ý cầu nguyện cho:

LINH HỒN GIUSE

sớm được hưởng phúc trên nước Thiên Đàng.

 

Toàn thể Song Nguyền CTTTHNGĐ Giaó Tỉnh Sài Gòn

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

đến chị Linh (Hoàng) cùng tang quyến.

 

THAY MẶT CTTTHNGĐ GIÁO  TỈNH SAIGON

Chủ Nguyền: Đaminh Trần Văn Bính & Anna-Maria Vương Thị Lý