Chủ Đề và Kinh Thánh mẫu dùng trong các buổi họp

Chủ Đề và Kinh Thánh mẫu dùng trong các buổi họp:

 

1.  Kinh Thánh :

     Chọn Chủ đề và Kinh thánh thích hợp.

     Một số cách thức dưới đây hy vọng giúp cho việc chọn Chủ-đề và Kinh thánh được dễ

    dàng:

Cách thứ nhất đọc chương 13 và 16 sách Hướng dẫn Sinh hoạt. Hai chương này đưa ra các mẫu Kinh Thánh và Chủ Đề khi họp Liên gia và Song nguyền về :

      A. ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH.            

          * Gia đình cầu nguyện                         Ch.13 tr.353

          * Cầu nguyện với Chúa là Vua, Cha, Bạn    Ch.13 tr.355

          * Thương yêu là Cảm ơn và Xin lỗi           Ch.13 tr.356

          * Thầy đã làm gương cho các con            Ch.13 tr.358

      B. TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI.

          * Danh Cha cả sáng                            Ch.13 tr.360

          * Nước Cha trị đến                              Ch.13 tr.362

          * Chúa sai từng hai người một                Ch.13 tr.363

          * Giúp của giúp công                           Ch.13 tr.365

      C. ĐỜI SỐNG VỢ CHỒNG.

          * Tôi Cảm nghiệm thấy sự khác nhau giữa  tôi và bạn đời tôi như thế nào?

             Ch.13 tr.366

          * Tình nghĩa vợ chồng là tôn trọng cách  thức cư xử riêng biệt của bạn đời 

             Ch.13 tr.368

          * Bạn đời thường tin tưởng hay nghi ngờ tôi                       Ch.13 tr.369

          * Vợ chồng khác biệt nhau trong đời sống  chăn gối            Ch.13 tr.371

      D. GƯƠNG LÀNH CHO CON.

          * Dạy con từ thuở còn thơ là sớm hay trể?                         Ch.16 tr.440

          * Đâu là ý nghĩa của câu “Cha nào con nấy” hay “Mẹ nào con nấy”?

             Ch.16 tr.441

          * Bảo con “Phải theo truyền thống”,                                  Ch.16 tr.443

   

          * Làm thế nào để sống với con “Vừa là Cha mẹ, vừa là bạn hữu”?  Ch.16 tr.445

      E. TÀI CHÁNH, XÃ HỘI.

          * Thương nhau vì tiền? Ghét nhau vì tiền?                                    Ch.16 tr.446

          * Tiền điều khiển tôi hay tôi điều khiển tiền?                                 Ch.16 tr.448

          * Tôi không ham tiền nhưng không có tiền thì khổ với bạn đời tôi.  Ch.16 tr.450

          * “Ai thế nào tôi thế đó”: Nói như vậy là tôi hòa nhập hay lệ thuộc xã hội?   

             Ch.16 tr.451

     F. GIẢI TRÍ, SỞ THÍCH, NĂNG KHIẾU.

         * Chúa nghỉ ngày Thứ Bảy: Nghỉ ngơi để lấy sức hay mất sức?       Ch.16 tr.453

         * Chồng ưa đá banh, vợ thích phim Tàu                                        Ch.16 tr.455

         * “Ngọc bất trác bất thành khí”. Ngọc không mà dũa thì không thành đồ quý

           Ch.16 tr.456

         * Kiềng ba chân thì vững, nhưng nhà ba phe thì tan                      Ch.16 tr.458

    G. KHỦNG HOẢNG, LINH TINH.

         * “Không ai thương tôi, thì tôi thương tôi vậy”.                              Ch.16 tr.459

         * “Tôi cưới để có người giúp đỡ tôi chứ không phải để tôi làm đày tớ”

           Ch.16 tr.460

         * Nhà tôi tốt lắm, mọi khó khăn đều do tôi cả                               Ch.16 tr.462

         * “Tiếc qúa,  giá tôi còn…”                                                          Ch.16 tr.463

 

TRÊN ĐÂY CHỈ LÀ ÍT CHỦ ĐỀ MẪU, NÊN RẤT CẦN TÌM HIỂU RỒI THÍCH ỨNG, và SÁNG KIẾN ĐỂ CÓ NHỮNG CHỦ ĐỀ CỤ THỂ, THÍCH HỢP.

 

Cách thứ Hai là cần lựa những biến cố xảy ra xung quanh mình trong công sở, qua TV , báo chí...

Cách thứ Ba là chọn Chủ đề theo Kinh Hôn nhân gia đình. Thí dụ: Lắng nghe, Kính trọng, Nhẫn nhục, Hòa giải ...Hoặc Kinh Đoan nguyền Phục vụ, thí dụ: Khiêm nhường…

Cách thứ Tư là chọn Chủ đề theo Nội Quy: Tôn Chỉ, Mục Đích…

 

   2. CHIA SẺ CẢM NGHIỆM.

 

   Đây là phần phối hợp giữa đạo đức và tâm lý. Nếu đi họp mà không chia sẻ, không “xã cỏi long”, thì tâm trí vốn đầy ứ, ngồi thụ động nên càng mệt mỏi, bảo “Họp vô ích”. Rồi không đi họp nữa. Vợ chồng lại căng thẳng chứ không thêm “thương yêu gần gủi” như khi vừa xuống Đồi Đoan-Nguyền.

   Chia sẻ hay “Xã Cõi Lòng” trong CT/TTHNGĐ là xã ra ngoài điều mình ray rứt trong lòng, mình bực mình vì chưa được như ý. Nhưng khi xã cõi lòng thì không đụng chạm, không làm mất danh dự của người, vốn tôn trọng cách thức riêng của người, kể cả bạn đời và của con.

   Mục đích của sự chia sẻ này là tuôn trào ra với các anh chị Song nguyền, được Thánh Gia nâng đỡ, để “nhểu nọc độc”, đọc kinh Cáo mình chứ không cáo người, khiêm nhường “trần truồng mà không hổ ngươi” (Gen.2:25).

   Kết quả là thần kinh, tâm trí mình được bình an, nhẹ nhàng. Mình vui vẻ với mình, rồi vui vẻ với bạn đời, con cháu, với mọi người, và trên hết là vui vẻ đón nhận Thánh ý Chúa.

 

MỖI NGƯỜI CẦN CHIA SẺ ĐIỀU GÌ?

   Sau khi đọc Kinh Thánh và nghe chia sẻ mở đầu, thì mỗi Song Nguyền có thể tự ý chia sẻ theo ba câu hỏi gợi ý sau đây:

   a) Chúa NHÌN tôi lúc này, sau khi nghe Phúc âm, Chúa HÀI LÒNG hay BUỒN về tôi ?

   b) Tôi NGHE Chúa dạy điều gì CỤ THỂ qua bài Phúc âm trên?

   c) Tôi CẢM NGHIỆM muốn CAM KẾT gì, THAY ĐỔI gì để LÀM THEO Chúa dạy? Nhất là để

       THỰC HÀNH VIỆC TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI?

   Trên thực tế điều mình chia sẻ thường liên quan đến một trong các việc dưới đây, tùy theo Lời Chúa và hợp với nhu cầu của mình:

  (1). Việc của Bản thân.

  (2). Việc của Hai vợ chồng.

  (3). Việc liên hệ đến con cái.

  (4). Việc thuộc Hồn Tông Đồ Song Đôi, hay việc của người khác nhưng mình có liên hệ.

  (5). Hoặc bất cứ điều gì cảm thấy có ích lợi.

  Như thế phạm vi chia sẻ thật mênh mông. Chỉ cần một điều là chia sẻ THẬT LÒNG, và KHIÊM NHƯỜNG, để CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG MÌNH chứ không tự ái, khoe khoang.

  * Xin đọc Sách Hướng Dẫn Sinh Hoạt trong CT/TTHNGĐ để nắm vững sự khác biệt giữa cách thức chia sẻ trong buổi họp Liên gia và buổi họp Song nguyền.