Hoa Thiêng: Lời Nguyện “Lá Thánh” 25/02/2011

Nếu không có Hoa Tươi thì cần tìm các NHÀNH LÁ TƯƠI thay thế, dài chừng gang rưỡi, mỗi khóa sinh một nhành.

Nếu có linh mục hiện diện thì xin ngài đọc Lời nguyện dưới đây.

Nếu không có linh muc, thì Trưởng Ban Hoa Thiêng đọc tiếp:

 

Lạy Chúa, lúc Khải hoàn vào Thành Thánh Giêrusalem,

Chúa đã vui nhận lòng mộ mến của dân chúng,

khi họ cầm những nhành lá để tung hô ngợi khen.

Giờ đây các khóa viên cũng sắp cầm những nhành lá này với tâm tình mộ mến tin yêu.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse,

xin Chúa ban Ơn Thánh Hóa, để khoá viên cũng như trợ nguyền

cảm nghiệm được sự nâng đỡ che chở,

nên dễ biểu lộ tình “Thương Yêu Gần Gũi”

 qua việc trao tặng Hoa Thiêng và Nhành Lá này đây.

Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Kitô, Chúa chúng con.

 Amen.

 

**Nếu là linh mục thì ngài sẽ giơ tay làm dấu Ì trên các Nhành Lá.

1) Các Nhành Lá này đã đuợc để bên cạnh các Thư Hoa Thiêng.

2) Mỗi cặp/người trợ nguyền sẽ tự động cầm lấy hai nhành lá, để trao cho vợ chồng khóa viên cùng một lượt với Hoa Thiêng (xem tiếp trang 115).

 

Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J.