Mục Đích Thành Lập và Họp Liên Gia

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình là một huấn luyện lien tục (ongoing- training). Do đó muốn Duy Trì Ơn Thánh sau khi tham dự Khóa, muốn tiếp tục “Thăng Tiến” bản than và gia đình, thì cần phải tham gia các sinh hoạt sau Khóa, mà hai sinh hoạt chính là họp Liên Gia và Song Nguyền.

Liên Gia là nòng cốt để duy trì Ơn Thánh sau khi dự Khóa. Khóa cần được tiếp nối bằng những sinh hoạt sau đó, nên mục đích của Khóa cũng là mục đích của Liên Gia. Cũng như Khóa, đến với Liên Gia là đề thêm “thương yêu gần gủi” bằng việc làm, để “trần truồng mà không hổ ngươi”, Xả Ra những “Yếu đuối mình đang chiến đấu” bằng cách KHIÊM NHƯỜNG BIẾT LỖI, chứ KHÔNG CHỐI LỖI, NHẬN LỖI chứ KHÔNG CHẠY LỖI, XIN LỖI chứ KHÔNG ĐỔ LỖI, và SỬA LỖI chứ KHÔNG HẠCH LỖI. Nhờ “Cáo Mình” để lau chùi tâm lý và đạo đức mỗi khi họp Liên Gia, mà mình giữ được bình an thoải mái. Dưới đây sẽ đi vào một số chi tiết để mục đích của Liên Gia được sáng tỏ hơn.

Thứ nhất, mục đích của Liên Gia là 7,8 cặp hoặc 9, 10 cặp sau khi tham dự Khóa về, coi nhau như ruột thịt, sẵn sàng “thương yêu gần gủi bằng việc làm” trong mọi hoàn cảnh chứ không phải chỉ lúc họp thôi. Vậy mục đích lấy việc làm để chứng tỏ thương yêu, còn đi họp là phương tiện để đạt tới tình “thương yêu gần gủi”. Tuy nhiên không thể coi thường phương tiện cũng như không thể coi thường khí trời. Tuy mục đích sống là để thương yêu chứ không chỉ để thở, nhưng nếu ở chỗ không có không khí thì mình chết. Cũng vậy, ai còn đi họp Liên Gia thì còn lien kết với anh chị em, trái lại ai bỏ Liên gia thì dễ bỏ Chương Trình. Nếu không đến với nhau, không gần gủi nhau thì khó nói rằng còn thương yêu nhau.

Thứ hai, vì cần “thương yêu gần gủi bằng việc làm”, nên đến họp Liên Gia “không phải chỉ nghe mà cần nói, không chỉ để biết mà cần làm, không bào chữa mà cần thú nhận, không xoi mói mà cần kính trọng. (Đọc thêm các chiết tiết cần thiết về Thành Lập Liên Gia trong Sách Hướng Dẫn Sinh Hoạt (HDSH), Quyển I, Chương 6, từ trang 155-176. Nếp sống trong Liên Gia, Chương 9 từ trang 239-265…)

Mục Ðích Họp Song Nguyển.

Điều IX khỏa 2b của Nội Quy ấn định như sau: “Sau khi dự Khóa Căn Bản thì mỗi Song Nguyền cần Họp Song Nguyền (HSN) theo ‘Các Mẫu Họp Song Nguyền’ bình thường hai tháng một lần. Họp Song Nguyền là tiếp nối họp Liên Gia, để mỗi Song Nguyền “Cảm Nghiệm” được mình có sự nâng đỡ rộng lớn, cũng như mình là sự nâng đỡ cho nhiều người. Nhờ Họp Song Nguyền mà vợ chồng thêm ‘Hiếu Nghĩa và Chung Thuỷ từ trong Gia Đình cho đến ngoài Xã Hội’ (Kinh Hôn Nhân Gia Đình)”.

(Tìm hiểu thêm các chi tiết về Mục Đích và tổ chức Họp Song Nguyền, điểm giống nhau và khác nhau khi họp Liên Gia và Song Nguyền… Sách Hướng Dẫn Sinh Hoạt Quyển 2, Chưong 14, từ trang 383-405…)

Chỉ Nam Họp Liên Gia và Song Nguyền. [Soạn theo sách Hướng Dẫn Sinh Hoạt, chương 7, từ trang 181; - chương 15, từ trang 409; - và sách Kiện Toàn, từ tr. 332. Cần đọc các trang trên trước khi dùng Bản Thu Gọn này] Có Bốn Phần trong một Buổi Họp Liên Gia hoặc Họp Song Nguyền (thời gian họp từ 1 giờ 30 phút đến 2 giờ)

Phần 1: Hâm Nóng Bầu Khí

1- Cầu Nguyện Mở Đầu :
- Hát “Cầu xin Chúa Thánh Thần”.
- Hai cặp cầu nguyện Bộc Phát (tr. 181, sách “tím”)
- Cha Linh Nguyền Cầu Nguyện và Ban Phép Lành.

2- Kinh Hôn Nhân Gia Đình:
- Nhìn vào Bản Kinh,
- Nói lên mộït câu,
- Đọc chung.

3- Trau dồi Đoàn Sủng, bằng cách đọc một đoạn trong Nội Quy, sách Nền Tảng, sách Hướng Dẫn Sinh Hoạt, hoặc sách Kiện Toàn (đọc từ 3 đến 5 phút)

4- Tự Vấn Lương Tâm: Đọc chậm rải Mười Điều Tâm Niệm (tr. 93-94, sách “tím”)

Phần 2: Kinh Thánh và Chia Sẻ theo Chủ Đề

1- Kinh Thánh:
- Đọc chung đoạn KT đã chọn (theo chương 13 sách “tím”, chương 16 sách “xanh”, hoặc theo mỗi ý chính yếu trong Kinh Hôn Nhân Gia Đình)
- Hai cặp Chia sẻ Mở đầu (trang 185, sách “tím”)
- Chia Sẻ Nhóm Nhỏ (ba người - khoảng 15 đến 20 phút; trang 418, sách “xanh”)
- Chia Sẻ Nhóm Lớn (khoảng 30 đến 40 phút; trang 420, sách “xanh”) Mỗi song nguyền khiêm nhường “trần truồng mà không hổ ngươi,” cáo mình mà không cáo người, chia sẻ cá nhân để “nhẹ lòng mình nhưng khộng nặng lòng người,” cứu mình khỏi chết đuối trước khi cứu người (từ trang 103, sách “tím;” để ý tới trang 106) “Đặt Tay Chữa Lành” là cách cụ thể để biểu lộ tình “thương yêu gần gũi bằng việc làm,” để tạo bầu khí “Tin Cậy và Cởi Mở.” Cần xử dụng trong thánh thiện và chân thật (sách “tím,” trang 189)

Phần 3: Nêu Lên Ý Chỉ Xin Cầu Nguyện

1. Xin Cầu Nguyện theo Ý Chỉ Riêng của mình, để mọi người tiếp tục cầu nguyện theo ý mình xin cho đến buổi họp sau. Thí dụ (người này nói sau người kia:) --Xin cầu cho mình hết đau thận. --Mẹ giải phẩu kết quả. --Con sinh nở bằng an. --Cha ruột sắp giải phẫu gan. --Giáo Xứ quyên góp xây dựng, v.v. (từ trang 189, sách “tím”)

2. Cầu Nguyện thực thụ, gồm: (1). Một chục kinh; (2). Kinh Đoan Nguyền Phục Vụ; (Làm thêm Nghi Thức Đặc Biệt khi cần - theo chương 11 và 12, sách “tím”)

Phần 4: Loan Báo Tâm Tình và Loan Báo Sinh Hoạt

1- Loan Báo Tâm Tình, liên hệ đến:
- Tháng Cưới, tháng Sinh, Con Ra Trường, v.v.
- Các Song Nguyền Hoạt Động (trang 172, sách “tím”), thí dụ, có anh chị muốn làm Nghi Thức Đặc Biệt trong lần họp tới, vì: Mang thai, Son sẻ, Bệnh hoạn, v.v. (theo chương 11 và 12 sách “tím”)
- Các Song Nguyền Phục Sinh, vì vắng mặt nên rất cần người có mặt cầu nguyện và kính trọng, để hy vọng các anh chị em cũng tham gia dịp Lễ Bổn Mạng, hoặc dịp Kỷ Niệm Cưới của mình, v.v. (trang 173, sách “tím”)

2- Loan Báo Sinh hoạt, như
1).Việc liên hệ tới buổi họp sau:
- Cặp Cầu Nguyện Mở Đầu;
- Chọn đoạn sách cho việc “Trau Dồi Đoàn Sủng,”
- Chọn chủ đề Kinh Thánh, và Chia Sẻ Mở Đầu, v.v.
2). Việc trong Hội Thánh, hay là việc Tông Đồ Song Đôi, như: Làm vệ sinh Thánh Đường, Thăm Bệnh Nhân, cộng tác lớp Dự Bị Hôn Nhân, công tác Mùa Giáng Sinh, tổ chức hội chợ Tết, v.v.

3- Huấn Từ của Cha Linh Nguyền.

Phần Kết Thúc:

- Hát kính Đức Mẹ;

- Đọc ba lần Lời Nguyện Tắt “Giêsu, Maria, Giuse. Con mến yêu. Xin cứu các linh hồn. Giêsu, Maria, Giuse. Con mến yêu. Xin cứu các gia đình. Giêsu, Maria, Giuse. Con mến yêu. Xin cứu gia đình con. Amen.” Giải Khát Cana. Cần ăn uống đơn giản để không tốn thời giờ, nhất là không ai bỏ họp vì không lo ăn được. Quan trọng: Rất cần đọc trong sách KIỆN TOÀN, từ trang 332, để thêm phong phú cho các Buổi Họp Liên Gia và Họp Song Nguyền.

Chủ Đề và Kinh Thánh Mẫu dùng trong các Buổi Họp:

1. Kinh Thánh :

Chọn Chủ đề và Kinh thánh thích hợp. Một số cách thức dưới đây hy vọng giúp cho việc chọn Chủ-đề và Kinh thánh được dễ dàng: Cách thứ nhất đọc chương 13 và 16 sách Hướng dẫn Sinh hoạt. Hai chương này đưa ra các mẫu Kinh Thánh và Chủ Đề khi họp Liên gia và Song nguyền về :

A. ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH.
* Gia đình cầu nguyện Ch.13 tr.353
* Cầu nguyện với Chúa là Vua, Cha, Bạn Ch.13 tr.355
* Thương yêu là Cảm ơn và Xin lỗi Ch.13 tr.356
* Thầy đã làm gương cho các con Ch.13 tr.358 B. TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI.
* Danh Cha cả sáng Ch.13 tr.360
* Nước Cha trị đến Ch.13 tr.362
* Chúa sai từng hai người một Ch.13 tr.363
* Giúp của giúp công Ch.13 tr.365 C. ĐỜI SỐNG VỢ CHỒNG.
* Tôi Cảm nghiệm thấy sự khác nhau giữa tôi và bạn đời tôi như thế nào? Ch.13 tr.366
* Tình nghĩa vợ chồng là tôn trọng cách thức cư xử riêng biệt của bạn đời Ch.13 tr.368
* Bạn đời thường tin tưởng hay nghi ngờ tôi Ch.13 tr.369
* Vợ chồng khác biệt nhau trong đời sống chăn gối Ch.13 tr.371 D. GƯƠNG LÀNH CHO CON.
* Dạy con từ thuở còn thơ là sớm hay trể? Ch.16 tr.440
* Đâu là ý nghĩa của câu “Cha nào con nấy” hay “Mẹ nào con nấy”? Ch.16 tr.441
* Bảo con “Phải theo truyền thống”, Ch.16 tr.443
* Làm thế nào để sống với con “Vừa là Cha mẹ, vừa là bạn hữu”? Ch.16 tr.445 E. TÀI CHÁNH, XÃ HỘI. * Thương nhau vì tiền? Ghét nhau vì tiền? Ch.16 tr.446 * Tiền điều khiển tôi hay tôi điều khiển tiền? Ch.16 tr.448
* Tôi không ham tiền nhưng không có tiền thì khổ với bạn đời tôi. Ch.16 tr.450
* “Ai thế nào tôi thế đó”: Nói như vậy là tôi hòa nhập hay lệ thuộc xã hội? Ch.16 tr.451 F. GIẢI TRÍ, SỞ THÍCH, NĂNG KHIẾU.
* Chúa nghỉ ngày Thứ Bảy: Nghỉ ngơi để lấy sức hay mất sức? Ch.16 tr.453
* Chồng ưa đá banh, vợ thích phim Tàu Ch.16 tr.455
* “Ngọc bất trác bất thành khí”. Ngọc không mà dũa thì không thành đồ quý Ch.16 tr.456
* Kiềng ba chân thì vững, nhưng nhà ba phe thì tan Ch.16 tr.458 G. KHỦNG HOẢNG, LINH TINH.
* “Không ai thương tôi, thì tôi thương tôi vậy”. Ch.16 tr.459
* “Tôi cưới để có người giúp đỡ tôi chứ không phải để tôi làm đày tớ” Ch.16 tr.460
* Nhà tôi tốt lắm, mọi khó khăn đều do tôi cả Ch.16 tr.462
* “Tiếc qúa, giá tôi còn…” Ch.16 tr.463 TRÊN ĐÂY CHỈ LÀ ÍT CHỦ ĐỀ MẪU, NÊN RẤT CẦN TÌM HIỂU RỒI THÍCH ỨNG, và SÁNG KIẾN ĐỂ CÓ NHỮNG CHỦ ĐỀ CỤ THỂ, THÍCH HỢP. Cách thứ Hai là cần lựa những biến cố xảy ra xung quanh mình trong công sở, qua TV , báo chí... Cách thứ Ba là chọn Chủ đề theo Kinh Hôn nhân gia đình. Thí dụ: Lắng nghe, Kính trọng, Nhẫn nhục, Hòa giải ...Hoặc Kinh Đoan nguyền Phục vụ, thí dụ: Khiêm nhường… Cách thứ Tư là chọn Chủ đề theo Nội Quy: Tôn Chỉ, Mục Đích…

2. CHIA SẺ CẢM NGHIỆM.

Đây là phần phối hợp giữa đạo đức và tâm lý. Nếu đi họp mà không chia sẻ, không “xã cỏi long”, thì tâm trí vốn đầy ứ, ngồi thụ động nên càng mệt mỏi, bảo “Họp vô ích”. Rồi không đi họp nữa. Vợ chồng lại căng thẳng chứ không thêm “thương yêu gần gủi” như khi vừa xuống Đồi Đoan-Nguyền.

Chia sẻ hay “Xã Cõi Lòng” trong CT/TTHNGĐ là xã ra ngoài điều mình ray rứt trong lòng, mình bực mình vì chưa được như ý. Nhưng khi xã cõi lòng thì không đụng chạm, không làm mất danh dự của người, vốn tôn trọng cách thức riêng của người, kể cả bạn đời và của con.

Mục đích của sự chia sẻ này là tuôn trào ra với các anh chị Song nguyền, được Thánh Gia nâng đỡ, để “nhểu nọc độc”, đọc kinh Cáo mình chứ không cáo người, khiêm nhường “trần truồng mà không hổ ngươi” (Gen.2:25). Kết quả là thần kinh, tâm trí mình được bình an, nhẹ nhàng. Mình vui vẻ với mình, rồi vui vẻ với bạn đời, con cháu, với mọi người, và trên hết là vui vẻ đón nhận Thánh ý Chúa.

MỖI NGƯỜI CẦN CHIA SẺ ĐIỀU GÌ?

Sau khi đọc Kinh Thánh và nghe chia sẻ mở đầu, thì mỗi Song Nguyền có thể tự ý chia sẻ theo ba câu hỏi gợi ý sau đây:

a) Chúa NHÌN tôi lúc này, sau khi nghe Phúc âm, Chúa HÀI LÒNG hay BUỒN về tôi ?

b) Tôi NGHE Chúa dạy điều gì CỤ THỂ qua bài Phúc âm trên?

c) Tôi CẢM NGHIỆM muốn CAM KẾT gì, THAY ĐỔI gì để LÀM THEO Chúa dạy? Nhất là để

THỰC HÀNH VIỆC TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI?

Trên thực tế điều mình chia sẻ thường liên quan đến một trong các việc dưới đây, tùy theo Lời Chúa và hợp với nhu cầu của mình:

(1). Việc của Bản thân.

(2). Việc của Hai vợ chồng.

(3). Việc liên hệ đến con cái.

(4). Việc thuộc Hồn Tông Đồ Song Đôi, hay việc của người khác nhưng mình có liên hệ.

(5). Hoặc bất cứ điều gì cảm thấy có ích lợi. Như thế phạm vi chia sẻ thật mênh mông. Chỉ cần một điều là chia sẻ THẬT LÒNG, và KHIÊM NHƯỜNG, để CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG MÌNH chứ không tự ái, khoe khoang.

* Xin đọc Sách Hướng Dẫn Sinh Hoạt trong CT/TTHNGĐ để nắm vững sự khác biệt giữa cách thức chia sẻ trong buổi họp Liên gia và buổi họp Song nguyền.