Nghi Thức Suy Tôn Lời Chúa 09/02/2011

Đọc/suy niệm Kinh Thánh bất cứ lúc nào đều có thể Suy Tôn Lời Chúa theo ba tác động (1) Nâng Cao; (2) Hạ Thấp; (3) Nâng Cao. Sau khi đã mở đoạn KT muốn cầu nguyện (chung/riêng), thì:

(1) Hai tay cung kính cầm KT, trang có chữ quay vào mình, nâng cao lên quá đầu, cho mặt mình hiện ra ở khoảng giữa hai cánh tay, để “MẮT mình NHÌN mọi việc DƯỚI ÁNH SÁNG KT”.

Lúc nâng cao KT thì hát “Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống”(tk 2 thôi, đầu tr. 199), hoặc đọc Kinh Lạy Cha.

(2) Hát hết câu thì hạ thấp KT để đọc.

      Một người công bố “Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh…” Mọi người đáp “Lạy Chúa, vinh danh Chúa”, và ghi dấu + trên trang KT sắp đọc, rồi ghi + trên trán +, môi +, ngực +.

      Linh muc hay phó tế công bố KT long trọng như trong Thánh Lễ, hoặc mọi người đọc chung.

      Đọc hết thì tiếp “Đó là Lời Chúa”. Tất cả đáp “Lạy Chúa Kitô…”, và hôn ở đầu đoạn KT vừa đọc (hoặc “Tạ Ơn Chúa” nếu đọc Thánh Thư...)

(3) Hai tay vốn cầm KT, trang có chữ quay ra người khác, nâng cao lên quá đầu, cho mắt mình hiện ra ở khoảng giữa hai cánh tay, theo ý nghĩa sau khi lãnh nhận Lời Chúa thì công bố Tin Mừng đó cho người khác.

Lúc nâng cao KT thì hát “Lời Ngài là sức sống của con …”(tr. 198), hay đọc K. Kính Mừng.

 (Trích từ trang 56-57 sách CHỈ NAMtái bản)