Nghi Thức Tuyên Thệ Của TÂN BAN ĐIỀU HÀNH 09/02/2011

  ●Về nơi chốn: nên cử hành sau Rước Lễ. Nếu  không thể tuyên thệ trong Thánh Lễ, thì có thể tuyên thệ trong buổi Họp Song Nguyền.

●Về cách thức: (1) vợ ở bên tay trái chồng; (2) nắm lấy hai tay gần nhau và nâng lên ngang vai; (3) tay kia nâng cao để tuyên thệ. (4) Tất cả quỳ theo hàng ngang trước mặt Cha Linh Nguyền (hay thày Phó Tế Vĩnh Viễn được uỷ quyền).

●Về nội dung:

**Các thành viên trong Tân Ban Điều Hành cùng tuyên thệ một lượt, giọng đồng đều, xác tín và cương quyết:

Lạy Thánh Gia,/ Giêsu, Maria, Giuse,/

tuy biết mình yếu đuối,/

nhưng vững tin nơi Ơn Phù Trợ

của Thánh Gia,/

con cương quyết làm việc tông đồ song đôi,/

phục vụ các gia đình,/

xây dựng Nước Chúa muôn đời.

**Vị chủ sự nói:

Nhân danh Chúa và Hội Thánh,/

(cha/tôi) CHẤP NHẬN lời Tuyên Thệ

của các anh chị,/

và UỶ NHIỆM các anh chị RA ĐI,/

để PHỤC VỤ các song nguyền

                        và các gia đình./

(Ban Phép Lành với dấu + :) 

Nhân Danh Cha,/ và Con,/ và Thánh Thần.

Tân Ban Điều Hành cùng thưa:

Amen.

(Tân Ban Điều Hành quay mặt về giáo dân để cộng đoàn vỗ tay hỗ trợ).

**trích từ sách CHỈ NAM, tái bản, trang “120-thêm”** ◙