Nghi Thức Xám Hối 09/02/2011

  Người “lương” dự Khóa, hoặc có người không Xưng Tội, nên có Nghi Thức Xám Hối dưới đây, cần thiết cho mọi khóa viên, thường cử hành ở Buổi III trong Khóa (nếu khóa viên nào muốn Xưng Tội, thì sau đó xin riêng, hoặc nếu còn giờ).

1. Trước tiên, vị diễn giải hướng dẫn vắn tắt vài phút về Gia Đình Mất Vui, có khi Tan Nát (s. Kiện Toàn, từ trang 215) nhiều khi không do tội trọng với Chúa, mà do cách cư xử của mình. Tuy đời sau chưa xuống hỏa ngục, nhưng đời này làm nhà mình như hỏa ngục (cần NGẮN GỌN).

2. Mỗi người trầm lặng giây lát, nhớ lại MỘT YẾU ĐUỐIMÌNH thành tâm XÁM HỐI vì đã làm gia đình mất vui như: kiêu căng, tự ái, không cảm ơn, xin lỗi, nói dai, câm nín, khinh khỉnh, giận lâu, mỉa mai, nóng tính, chặn họng, tảng lờ, v.v.

3. Mọi người quỳ, hát “Lạy Chúa, đoái thương nghe tiếng con phàn nàn” (trang 194), hoặc đọc chung Kinh Ăn Năn Tội. Rồi đứng.

4. Người I cầm†, đứng/ngồi ở giữa, trước Bàn Thờ Đức Mẹ. Người II cầm Nến Sáng bên cạnh†. Người III cầm micro ở bên đối diện. 

5. Từng cặp/người quỳ/đứng, một tay úp ở trên, một tay ôm từ dưới†. Mỗi người nói (người III đặt micro sát miệng): “Lạy Chúa, con...(nóng tính, giận lâu, v.v.). Con thành tâm Xám Hối vì làm gia đình mất vui. Rồi vợ/chồng cùng hôn†,về chỗ cũ.

Các cặp/người khác tiếp tục quỳ/đứng, nói, hôn†. Mọi người cần ý chí cung kính yên lặng (cần micro để mọi người nghe rõ, dễ thông công).

Chú ý:

1) Khi quá đông thì sau khoảng mươi cặp/người đã nói ra “Yếu Đuối/Ân Hận”, sẽ mời tất cả nói ra cùng một lúc Yếu Đuối/Ân Hận riêng của mình, rồi tự hát một câu bài mình thuộc. Như vậy tưởng lộn xộn, nhưng nếu sốt sáng, lúc đó sẽ tạo ra bầu khí thật linh thiêng.

2) Rồi về chỗ mình, đọc 1, 2 chục Kinh trước Thánh Lễ Hòa Giải (s. Nền Tảng, từ tr. 590).

3) Ở VN, vì Buổi III thường là ban sáng, chưa có Thánh Lễ, nên dễ còn thời giờ. Nếu vậy thì sau khi Xám Hối, mỗi người cần vào Nhà Bêtania, tự Chầu Thánh Thể (s. Chỉ Nam, tr. 174-176).

4) Có thể Xưng Tội nếu có cha giải tội.