Ý Nghĩa Huy Hiệu

Ý nghĩa Huy Hiệu của CT/TTHNGĐ.

1. Ý Nghĩa thứ nhất là Tình yêu, mà tình yêu tuyệt đỉnh là Thiên Chúa Ba Ngôi. Ý nghĩa “Một mà Ba” này được diễn tả bằng nhiều con số “Ba”, đó là ba cạnh, ba góc, ba vòng tròn, ba hình đậm như những cánh tay vươn lên…

2. Thứ Hai là khiêm nhường, được diễn tả bằng năm phần đối xứng nhau, tượng trưng cho mười cánh tay chắp lại, phủ phục van nài. Người ta chỉ van nài khi nhận mình thiếu thốn, khuyết điểm, là “tro bụi và trở về tro bụi”(Gen. 3:19).

3. Thứ ba là Bầu Khí Quây Quần Hợp Nhất, hay là bầu khí Tin Cậy Cởi Mở, được diễn tả bằng màu sắc khác nhau ở năm phần đối xứng, luân chuyển giữa màu vàng, đỏ, trắng. Những phần đối xứng này tiếp nối nhau, hợp lại với nhau, giống như những cánh tay của những anh chị em khác màu da, chủng tộc, phong tục tập quán, nhưng khăng khít bên nhau, cùng nhau hướng về trung tâm là Thánh Giá Tình Yêu.

4. Thứ Tư là Ý Nghĩa Thông Cảm, được diễn tả bằng ba vòng tròn thông luôn “Không có đường chỉ ngăn cách” (cf.Jn. 19:23) lên tới Thánh Giá là Tuyệt Đỉnh của Tình Yêu Thông Cảm. Hai vòng tròn ở giữa bằng nhau, “tương kính” nhau. Vòng tròn thứ ba bị lẹm nhưng lại ở trên, để nói lên “Chớ khinh dễ một trẻ nhỏ nào” (Mt. 18:10), người tàn tật thiếu thốn,v.v..

5. Thứ Năm là Đau Khổ Tiến Tới Vinh Quang, được diễn tả bằng hình Thánh Giá ngự trị giữa Huy Hiệu. Chúa đã chịu khổ nhục, chịu chết nhưng đã sống lại trong vinh quang. Huy hiệu nhắc nhở mỗi người cần cương quyết khi chịu thử thách, cần tuyệt đối tin tưởng “Đau Khổ Tiến Tới Vinh Quang”.

6. Thứ Sáu là Ý Nghĩa Bình An Nhân Loại. Dưới huy hiệu có ba chữ:

- Song an: là sự bình an giữa thể chất và tâm hồn, nhất là sự bình an giữa mình với

Thiên Chúa

- Song Hòa: là Hòa với người, là liên hệ tốt lành với tha nhân.

- Peace ở giữa: Hòa Bình. Giao dịch Quốc tế thường bằng Anh Ngữ nên dùng tiếng “Peace” để nói lên tình liên đới Nhân Loại.

7. Thứ Bảy là Ý Nghĩa Tông Đồ Song Đôi, tượng trưng bằng mười ngôi sao ở dưới làm nền tảng cho các ý nghĩa khác: Mười điều răn, tóm lại hai điều Kính Chúa, Yêu Người. Sáu điều răn Hội Thánh (Hai cặp Ba ngôi sao). Vậy mỗi song nguyền chỉ thuộc về Chương Trình nếu trung thành với Hội Thánh “Duy nhất và Tông Truyền”. Ý Nghĩa Tông Đồ Song Đôi nỗi bật trong cách sắp đặt các ngôi sao thanh từng cặp và từng đôi…

Dừng lại ở 7 Ý nghĩa của Huy Hiệu. Chọn số 7 vì số này là chỉ sự toàn vẹn. Trong Kinh Thánh.Thí dụ Chúa nghĩ ngày Thứ Bảy, có Bảy phép bí tích...