Mục Đích, Nền Tảng, Phương Pháp, … CT/TTHNGĐ

  1. TÓM TẮT V ĐOÀN SNG CA CHƯƠNG TRÌNH TTHNGĐ.

Xin tìm hiểu chi tiết hơn trong bài Đoàn Sủng CT/TTHNGĐ

 

   Đoàn sủng (Charisma) là đặc tính riêng biệt, Chúa Thánh Linh trao ban, làm cho người này làm việc trong Giáo-Hội khác với người kia. Đoàn thể này khác đoàn thể nọ. Do đó chúng ta không thể và không nên so sánh đoàn thể này với đoàn thể kia! Nếu không biết đặc tính và không tận tâm duy trì thì mình làm mất Đoàn Sủng chứ Chúa không muốn mình bị lẫn lộn. Vậy cần giữ đặc tính của mình và tôn trọng đặc tính của người vì “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở” (Jn.14:2).

         

1) MỤC ĐÍCH của Chương trình TTHNGĐ là Diễn Tả Tình “Yêu thương gần gủi bằng việc làm” hay “Yêu thương nhập thể” để thay đổi từ trong lòng bằng những việc cụ thể hằng ngày (nên Thánh trong những công việc hằng ngày), chứ không chỉ thay đổi trong ý nghĩ trừu tượng thôi. Nhờ “gần gủi” và “việc làm” mà sự bí nhiệm trở thành ấn tích, Bí Tích Tình Yêu, vì vậy nên Đặt Tay, Choàng Tay Chữa lành (Healing Touching, Hugging)

2) NỀN TNG của Chương Trình là nhận mình yếu đuối, như Kinh Thánh gọi mình là tro bụi, nên cần : “Khiêm nhường” Biết lỗi chứ không kiêu ngạo chối lỗi, Nhận lỗi chứ không chạy lỗi, Xin lỗi chứ không đỗ lỗi, và Sửa lỗi chứ không hạch lỗi. Trong 15 ơn cầu xin khi lần chuổi, thì ơn đầu tiên là xin “cho được lòng khiêm nhường”. Vì muốn thay đổi thế giới, thì phải khiêm nhường thay đổi mình trước. Muốn thay đổi gia đình, thì phải khiêm nhường thay đổi mình trước.

3) PHƯƠNG PHÁP của Chương Trình là “Ý chí cảm nghiệm cụ thể về một điều yếu đuối mình đang chiến đấu để thay đổi đời sống”. Tuy cần có lý trí phân tách để hiểu biết trừu tượng. Nhưng muốn thay đổi đời sống thì : Cần học tập, học hành hơn là học hỏi, tra vấn lý thuyết trừu tượng. Để làm cụ thể thì cần diễn giải, lặp lại, ít khi tạo bất ngờ để gây xúc động.

4) BẦU KHÍ cần sống là “Tin Cậy Cởi Mở” .  Chim không có bầu khí mênh mông thì tù túng, cá không có nước trong lành thì ngoi ngóp, người không có bầu khí tin cậy cởi mở thì cô đơn, không cảm nghiệm được yêu thương gần gủi. Nhờ bầu khí “Tin cậy cởi mở” mà mỗi người dễ hồn nhiên Xả Cõi Lòng, cáo mình chứ không cáo người, nhờ vậy tâm hồn và thể xác được “Bình an dưới thế cho người lòng ngay”.

 

  1. MC ĐÍCH VÀ KẾT QỦA KHI THAM D KHÓA.

         Khóa thường được tổ chức trong 3 ngày hoặc 48 giờ trọn (từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật.

         Tuy nhiên tuỳ hoàn cảnh thực tế tại mỗi địa phương

    Nếu tham dự khóa đầy đủ sẽ đạt được mc đích ti hu là TÌNH THƯƠNG YÊU GẦN GỦI, vì khát vọng thâm sâu của con người là được sống trong thương yêu, và hậu qủa  của thương yêu là muốn được gần gủi chứ không bị xa cách. Thương yêu là khát vọng lớn nhất vì “Thiên Chúa Là Tình Yêu” (Jn. 4:8), và gần gủi là điều kiện cần thiết để biểu  lộ tình yêu vì “Ngôi Lời trở thành nhục thể và ở giữa chúng ta”.

    Từ mục đích “Thương Yêu Gần Gủi” Khóa đi tới bốn kết qa dưới đây:

1) Thăng Tiến Đạo Đức Bản Thân: Là tăng thêm liên hệ giữa mình với Chúa, tức là cảm nghiệm, rung động thâm sâu về sự hiện hữu của Thiên Chúa trong từng suy nghĩ, từng việc làm, từng biến cố xảy ra trrong cuộc sống, để Hy Vọng, Vui Tươi và Bình An.

2) Thăng Tiến Cảm Thông Vợ Chồng: Tạo bầu khí Tin Cậy Cởi Mở để vợ chồng dễ ngọt ngào, lắng nghe, tôn trọng và cảm thông nhau. Ai cũng biết thông cảm vợ chồng là cần thiết, nhưng khó khăn là làm thế nào? Thực hành điều gì để vợ chồng dễ thông cảm. Nhờ thông cảm mà vợ chồng thương yêu gần gủi nhau nhiều hơn, gia đình đầm ấm hơn. Ngày cao điểm của Khóa là ngày nhắm đến Mục Đích cảm thông vợ chồng, liên hệ tới người thứ hai tức là với bạn đời, nên được gọi là ngày “HAI MÌNH”,  sẽ đưa ra nhiều điểm để làm, để học tập hơn là học hỏi. Nhờ VIỆC LÀM và NHẤT LÀ NHỜ ƠN THÁNH CHÚA, nhiều người sẽ có trái tim mới, tinh thần mới, trái tim thịt mềm thay thế trái tim chai đá (cf. Ezekiel 36:26).

3) Thăng Tiến Liên Hệ Giữa Cha Mẹ và Con Cái:  Nhờ có Phương Pháp Giáo Dục với tinh thần mới, trái tim mới. Nên tạo ra bầu khí yêu thương gần gủi con cái.  Gia đình tăng thêm hạnh phúc. Gương lành là việc liên hệ tới người thứ ba và được THỰC HÀNH nên được mệnh danh là ngày “BA MÌNH”.

4) Thăng Tiến Hồn Tông Đồ Song đôi:  Cũng gọi là liên hệ với tha nhân, vợ chồng mang cùng một tấm lòng “thương yêu gần gủi bằng việc làm” để phục vụ bất cứ ai mình gặp trên đường đời. HỒN TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI được thể hiện trong LỄ THỆ HÔN MỘT ĐỜI. Giống như một lễ cưới long trọng, với tiệc mừng CANA dạt dào yêu thương gần gủi.

 

3.   AI NÊN DỰ KHÓA THĂNG TIN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH?

 

      Nếu ở các trường hợp sau đây, thì Chương Trình có thể thêm ích lợi cho quý vị:

      1)  Hai người đạo đức, thương yêu nhau, nhưng “khắc khẩu”, tính tình khác nhau.

      2)  Con cháu ngoan ngoãn, nhưng dễ nói chuyện với người ngoài, mà khó nói chuyện với người  nhà.

             3) Mình sốt sắng vào Hội Đoàn, nhưng dễ làm việc đạo với người khác,

mà khó làm việc đạo với bạn đời.

      4)  Mình có đọc kinh, đi lễ, nhưng lòng trống trải.

      5)  Mình đã tốt đẹp, gia đình đã êm ấm, nhưng muốn tốt hơn, êm ấm hơn, thăng tiến hơn.

             6) Nếu mình có khó khăn, vợ chồng bất bình, gây gổ..., lại khó khăn với con cháu,

bạn hữu, hoặc với người trong gia tộc hay hãng sở,.v.v., thì càng nên dự khóa.

 

4.  SAU KHI DỰ KHÓA.

       Khi tham dự Khóa Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, đó mới là khởi điểm cho một hành trình mới vui vẻ, an bình, hạnh phúc hơn trong cuộc sống gia đình. Nếu muốn gia đình              thăng tiến hơn, hạnh phúc hơn nữa, cần phải duy trì và phát triển Ơn Thánh đã nhận được trong khóa học.

       Vì Chương Trình TTHNGĐ  là một huấn luyện liên tục - ongoing training. Nên sau khi dự khóa mà muốn sinh hoạt thì có đường lối cho cá nhân, vợ chồng, gia đình và đường lối        cộng tác với Cộng Đoàn và Chương Trình.