Liên Lạc

BAN ĐIỀU HÀNH TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI

Vấn Nguyền:

Đức Ông Fx. Phạm Văn Phương

Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn

Tổng Linh Nguyền: Lm. Fx. Trần Quốc Tuấn

Sáng Lập Chương Trình: Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J.

Chủ Nguyền: AC Giuse Phạm Văn Quyết & Anna Điệp

Ban Phó Nguyền: ·

Sydney, Úc Châu: AC Đaminh Vũ Tiến Xuân & Maria Bạch Yến ·

Danmark, Âu Châu: AC Giuse Nguyễn Hải Trường & Maria Thay ·

Toronto, Canada: AC Michael Huỳnh Thanh Huy & Agnes Hạnh ·

Nhật Bản: AC Giuse Phạm Đức Kiên & Maria Tâm ·

Orange, Miền Nam California: AC JB Nguyễn Văn Tuấn & Têrêsa Hương ·

San Jose, Miền Bắc California: AC Antôn Đoàn Ngọc Hoàn & Anna Thu Hằng ·

Houston, Miền Trung Nam Hoa Kỳ: AC Phêrô Vũ Hữu Thự & Maria Kim Nguyệt ·

Atlanta, Miền Đông Nam Hoa Kỳ: AC Luca Phạm Văn Kiên & Têrêsa Nga ·

Washington D.C., Miền Thủ Đô: AC Fx. Phạm Công Tự & Têrêsa Yến ·

Lowell, Đông Bắc Hoa Kỳ: AC Phaolô Phạm Duy Thông & Cecilia Diệu Tú ·

Detroit, Miền Trung Bắc Hoa Kỳ: AC Phanxicô Nguyễn Hữu Nam & Matta Chi

Ký Nguyền: AC Giuse Đặng Văn Kiếm & Têrêsa Uyên Phương

Quý Nguyền: AC Antôn Nguyễn Tường & Maria Thưởng

Trưởng Ban Song Nguyền: AC Giuse Đinh Quang Anh & Têrêsa Thanh Thủy

Trưởng Ban Liên Gia: AC Phêrô Huỳnh Ngọc Thảo & Cecilia Kim Chi

Ban Truyền Thông và Tài Liệu:

AC Đaminh Bùi Văn Bằng & Têrêsa Yến

AC Đaminh Vũ Tiến Xuân & Maria Bạch Yến

AC Giuse Chu Quang Chàng & Anna Vân Điền 

 

1) AC. Chu Quang Chàng&Vân-Điền

     1609 Deluca Dr.,

     San Jose, CA. 95131 USA

     (408) 453 – 0727 (nhà)

     (408) 881 – 3746 (cell)

     Email: cchu1609@yahoo.com

     Hoặc: peterminhc@yahoo.com

 

2) AC. Hồ Đắc Dũng&Kim-Anh

    11 Monte Cristi St.,

    Maple , ON., L6A 3H9 CANADA

    (905) 417 – 8071

    (647) 282 - 3236

    Email: theresa_vu_ont@yahoo.com

 

3) AC. Chu Quang Huy&Yên, VN.

    Email: huyentrang3001@yahoo.com

    (08) 3916 – 1612 (nhà)

    090 – 745 – 1395 (cell) 

 

4) AC. Vũ Tiến Xuân&Yến, Australia

    Email: vutienxuan@optusnet.com.au

    (02) 9728 – 3194 (nhà)

    0410 698 – 268    (cell)

    (Anh chị Xuân&Yến ở Sydney)

    Hoặc

    AC. Nhơn&Vang Đinh

    Email: dinhthivang@gmail.com

    (03) 9325 1149 (nhà)

    0425 737 553 (cell)

    (Anh chị Nhơn&Vang ở Melbourne)

 

5) AC. Nguyễn Hải Trường&Thay Danmark

    2512 2709 (nhà)

    3216 8058 (cell)

    Email của anh Trường: haitruongn2000@yahoo.dk

    Email của chị Thay:      giakiemdk@yahoo.com

 

6) AC. Kiên&Tâm Japan

    Email: kientamtokyo@gmail.com

    0337908920 (nhà)

    09083307310 (cell)