LỜI CHÚA CHO NGÀY SỐNG

Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời

Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

CẬP NHẬT MỚI NHẤT

 • Loi Chua Cho Ngay Song

  Loi Chua

  Xem Tiếp >
 • Lời Chúa Cho Ngày Sống - Bài Đọc

  Các bài đọc từ 5/7/2015 đến 25/7/2015

  Xem Tiếp >
 • Hãy Đi Nói Tiên Tri Cho Dân Ta CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN – Năm B

  Bài trích sách tiên tri Amos.

  Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế ở Bêthel) nói cùng Amos rằng: "Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bêthel

  Xem Tiếp >
 • Suy Niệm Mầu Nhiệm Thương Khó của Đức Giê-su Ki-tô

  Bài Suy Niệm 01 - ĐỨC GIÊ-SU THÁNH THỂ (Mc 26, 30-46)
  Trong bí tích Thánh Thể, chúng ta được mời gọi nhận ra, nơi Đức Giê-su, Thiên Chúa trao ban ân huệ lớn nhất, là chính sự sống và ngôi vị của mình, như người cha nói với người con lớn trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu..
  Xem Tiếp >
 • Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy Lạp

  Trích sách Tông đồ Công vụ.

  Trong những ngày ấy, có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai Hội Thánh Giêrusalem

  Xem Tiếp >

Pages