LỜI CHÚA CHO NGÀY SỐNG

Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời

Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

CẬP NHẬT MỚI NHẤT

 • Hai điều răn (4.6.2015 – Thứ năm Tuần 9 Thường niên)

  Lạy Thánh Gia, Giữa Lòng Đời trong cuộc sống với đầy tân toan vất vả. 

  Xin Giúp gia đình chúng  con biết mở lòng ra để biết khiêm nhường, phục vụ, quảng đại, lắng nghe nhau trong yêu thương phục vụ để cùng nhau xây dựng hạnh phúc GĐ.   

  Amen

  SN Quân Chi

  Xem Tiếp >
 • Tảng đá góc (01.6.2015 – Thứ Hai Tuần 9 Thường niên)

  Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: “Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.2 Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp.3 Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không...

  Xem Tiếp >
 • Nhà cầu nguyện của mọi dân tộc (29.5.2015 – Thứ sáu Tuần 8 Thường niên)

  Khi ấy, Ðức Giêsu vào Giêrusalem và đi vào Ðền Thờ. Người rảo mắt, nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, Người đi ra Bêtania cùng với Nhóm Mười Hai.  Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bêtania, thì Ðức Giêsu cảm thấy đói. Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả: “Ðời đời không còn ai ăn trái của mày nữa!” Các môn đệ đã nghe Người nói thế...

  Xem Tiếp >
 • Không được như vậy (27.5.2015 – Thứ tư Tuần 8 Thường niên)

  Xem Tiếp >
 • Bỏ mọi sự vì Thầy (26.5.2015 – Thứ Ba Tuần 8 Thường niên)

  Ai tuân giữ lề luật, là dâng nhiều lễ vật. Chuyên giữ các điều răn và xa lánh mọi điều gian ác, là dâng lễ hy tế cứu độ. Hãy dâng của lễ xin ơn tha thứ cho những bất công, hãy cầu nguyện xin ơn tha tội, và hãy xa lánh những điều gian tà.

  Xem Tiếp >

Pages