Giới Thiệu 30 Tác phẩm do Lm. Sáng Lập viết

(Sau khi xem TÊN các sách thì mời XEM HÌNH BÌA và Ý NGHĨA MỖI SÁCH ờ dưới)

I. Tám sách về BẢN THÂN:

   1. Huấn Dụ Và Ghi Niệm.

   2. Biết Mình đểå Sống Vui.

   3. Sợ Gì Nhất?

   4. Nghe Yêu.

   5. Ai Giúp Tôi Sống Khôn Bớt Daị?, q. I.

   6. Ai Giúp Tôi Sống Khôn Bớt Daị?,  q. II.

   7. Hồi Ký Tình Yêu Thăm Thẳm,

   8. Yêu Thương Hiến Mình (về Đức Cha Tuyến)

II. Chín Sách về CẢM THÔNG:

   9. Vợ Chồng Căng Thẳng, Làm Sao Hòa Hợp? q. I

 10. Vợ Chồng Căng Thẳng, Làm Sao Hòa Hợp? q. II.

   11. Tha Thứ Hay Không? (Tâm Lý Giao Tế).

   12. Hiểu Nhau.

   13. Chọn Sao Cho Trọn?

   14. Cảm Thông Để Vơi Đau Khổ, q. I.

   15. Cảm Thông Để Vơi Đau Khổ, q. II.

   16. Ghen Lạnh Nồng.

   17. Giã từ “Yêu Narrita”

III. Năm Sách về GIÁO DỤC:

   18. Gần Con.

   19. Phương Pháp Giáo Dục Con, q. I.

   20. Phương Pháp Giáo Dục Con, q. II.

   21. Giáo Dục Con Khó Tính, v.v., q. I.

   22. Giáo Dục Con Khó Tính, v.v., q. II.

IV. Năm Sách về Chương Trình TTHNGĐ:

   23. Nền Tảng Và Nội Dung Của CT TT HNGĐ.

   24. Hướng Dẫn Sinh Hoạt Trong

         Chương Trình Thăng Tiền HNGĐ, q. I.

   25. Hướng Dẫn Sinh Hoạt Trong

         Chương Trình Thăng Tiền HNGĐ, q. II.

   26. Kiện Toàn Chương Trình TTHNGĐ.

   27. CHỈ NAM của Chương Trình TTHNGĐ

Sách Hồi Ký (số #7 ở trên) phần lớn về CT.

V. Ba sách #28, #29, #30 “in English cho người cần Anh Ngữ.

  


SÁCH VỀ BẢN THÂN
 

HUẤN DỤ VÀ GHI NIỆM
Lm Chu Quang Minh S.J. dịch

Thánh nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu Nhà Dòng Kín Saigon giữ bản quyền Sách của Thánh Nữ Tiến Sỹ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu. Một Ðường Lối Cụ Thể để biến đổi những việc bình thường trở nên những việc có giá trị, đem lại an vui cho mình và ích lợi cho người.
Sách dầy 237 trang.
 

BIẾT MÌNH ÐỂ SỐNG VUI
Lm Chu Quang Minh S.J.

Sách đã giúp hàng ngàn độc giả nhìn ra bản thân mình. Nhiều người đi bác sỹ mà vốn căng hẳng, mất ngủ, ợ chua, v.v., nhờ đọc "Biết Mình Ðể Sống Vui" mà tự cứu được mình.
Sách dầy 413 trang.

 

SỢ GÌ NHẤT
Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Sách Tâm Lý Cá Nhân. Giúp hết sợ viễn vông, bằng cách nhìn ra điều mình đáng sợ nên có thể tránh được sợ hãi, nhờ vậy mình thoải mái, tự do.

Sách dầy 119 trang.

 

NGHE YÊU
Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Sách Tâm Lý Thiêng Liêng. Giúp NGHE ra TIẾNG của VỊ "là TÌNH YÊU". Sách trình bày cách thức Sống Thâm Sâu với Ðấng đem lại Niềm Vui Bất Tận cho mình.

Sách dầy 207 trang.

 

SỐNG KHÔN BỚT DẠI Quyển I
Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Sách thuộc loại Tâm Lý Thiêng Liêng, có mục đích giúp mình NGHE ra tiếng của Vị "là Tình YÊU". Sách trình bày cách thức sống thâm sâu với Ðấng đem lại Niềm Vui Thăm Thẳm cho mình, rồi mình đem niềm vui tới cho người khác.
Sách dầy 207 trang.
 

SỐNG KHÔN BỚT DẠI Quyển II
Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Sách thuộc loại Tâm Lý Thiêng Liêng, có mục đích giúp mình NGHE ra tiếng của Vị "là Tình YÊU". Sách trình bày cách thức sống thâm sâu với Ðấng đem lại Niềm Vui Thăm Thẳm cho mình, rồi mình đem niềm vui tới cho người khác.
Sách dầy 417 trang.

 


HỒI KÝ TÌNH YÊU THĂM THẲM
Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Sách cho biết động lực thâm sâu biến đổi một trẻ em nhút nhát thành ra người đi mãi đi hoài cho mục vụ gia đình. Tình Yêu Thăm Thẳm đã thu hút một người hay đổ mồ hôi tay vì hãi thành ra người sẵn sàng quỳ lạy để mong ích lợi cho việc tông đồ mình dấn thân. Sách này là phản ảnh những thăng trầm để ích lợi cho mình và cho người.
Sách dầy 376 trang.

 

YÊU THƯƠNG HIẾN MÌNH
Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Muốn được Tâm lý An Vui, cư xử Chân thật Hiền hoà, muốn Tươi cười giữa Khó khăn Hàng ngày, muốn “Làm Thánh giữa Lòng Đời”, thì nên đọc trên 100 Nhân chứng về Đời Sống của Vị Chủ Chăn luôn “Yêu Thương Hiến Mình” là Đức Cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến.
332 trang.

 


SÁCH VỀ CẢM THÔNG
 

VỢ CHỒNG CĂNG THẲNG LÀM SAO HOÀ HỢP? Quyển I
Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Không thể tránh được hết những khác ỳ giữa vợ chồng, nên sách đưa ra những cách thức để không "Cố Chấp, Kênh Kiệu, Giận Lâu" (chương 8, trang 235), hoặc "Bực Tức Mà Không Hại" (chương 14, trang 425)...
Sách dầy 400 trang.
 

VỢ CHỒNG CĂNG THẲNG LÀM SAO HOÀ HỢP? Quyển II
Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Không thể tránh được hết những khác ỳ giữa vợ chồng, nên sách đưa ra những cách thức để không "Cố Chấp, Kênh Kiệu, Giận Lâu" (chương 8, trang 235), hoặc "Bực Tức Mà Không Hại" (chương 14, trang 425)...
Sách dầy 410 trang.
 

THA THỨ HAY KHÔNG?
Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

(Còn có tự đề là "Tâm Lý Giao Tế"):Trong gặp gỡ hàng ngày, không sao tránh được hết những va chạm, vì vậy sách giúp mình an vui để vươn lên qua những va chạm đó.
Sách dầy 258 trang.

 

HIỂU NHAU
Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Tâm Lý Gia Ðình. Không hiểu thì không yêu, hoặc yêu mù quáng nên dễ bỏ nhau. Nếu muốn sống thanh thản bên nhau thì cần đọc để "hiểu nhau".
Sách dầy 192 trang.
 

CHỌN SAO CHO TRỌN?
Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Tâm đã chọn rồi nhưng sau ít lâu thì chán. Sách có mục đích giúp mình không chán, trái lại phấn khởi, nhờ vậy nên "đã chọn là trọn" Lý Vào Ðời
Sách dầy 208 trang.

 

GHEN LẠNH NỒNG
Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Tâm Lý Trong Ðời Sống Chăn Gối Nhiều vợ chồng ly dị vì căng thẳng về chăn gối. Ðể đời sống chăn gối vừa nồng nàn vừa thánh thiện, sách đưa ra những chiều hướng cụ thể, nhờ vậy trong khi vợ chồng thương yêu thắm thiết, thì cũng thể hiện Bí Tích "nên một thân xác" (sách Khởi Nguyên, 2: 24).
Sách dầy 200 trang.
 

CẢM THÔNG ÐỂ VƠI ÐAU KHỔ Quyển I
Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Bộ sách này tổng hợp nhiều đường lối cụ thể ở bên Âu Mỹ cũng như bên Á Ðông, nhờ vậy dễ nguôi đi những dằn vặt hàng ngày. Có người nghiền ngẫm không phải một lần mà nhiều lần, rồi sung suớng chia sẻ "mừng quá vì bộ sách giúp tìm ra niềm vui thật".
Sách dầy 525 trang.
 

CẢM THÔNG ÐỂ VƠI ÐAU KHỔ
Quyển II

Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Bộ sách này tổng hợp nhiều đường lối cụ thể ở bên Âu Mỹ cũng như bên Á Ðông, nhờ vậy dễ nguôi đi những dằn vặt hàng ngày. Có người nghiền ngẫm không phải một lần mà nhiều lần, rồi sung suớng chia sẻ "mừng quá vì bộ sách giúp tìm ra niềm vui thật".
Sách dầy 384 trang.
 

Gỉa Từ Yêu Narrita
Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Xoay mặt hay xoay lưng vào nhau? Xoay chiều nào dễ giúp yêu nhau và yêu đời? Có người yêu chân chính và có người yêu bất chính. Cuộc đời trăm ngả, ngả nào cũng tưởng là đẹp, tương tự như tình nào cũng thường lôi cuốn lúc đầu, nhưng “Thức lâu mới biết đêm dài, Ở lâu mới biết lòng người có nhân”. Nếu muốn đi vào những thực tế hàng ngày để không hối hận vì yêu, không đau đớn vì “xoay” trái chiều thì mời đọc “Giã Từ Yêu Narrita”. 238 trang.

 


SÁCH VỀ GIÁO DỤC
 


PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CON Quyển I
Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Có người thương con nhưng làm hư con vì thiếu phân biệt giữa "Chiều con theo Tình cảm" thì khác với "Dạy con theo Phương pháp". Bộ sách rất thực tế, khẩn thiết cho cha mẹ nào muốn không la rầy con, mà con vốn làm theo điều mình đưa ra.
Sách dầy 384 trang.
 


PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CON Quyển II
Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Có người thương con nhưng làm hư con vì thiếu phân biệt giữa "Chiều con theo Tình cảm" thì khác với "Dạy con theo Phương pháp". Bộ sách rất thực tế, khẩn thiết cho cha mẹ nào muốn không la rầy con, mà con vốn làm theo điều mình đưa ra.
Sách dầy 342 trang.

 


PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CON KHÓ TÍNH QUÁ GIỎI - BIẾT YÊU - NGOẠI LỆ Quyển I
Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Thời nay mà để con hỏi bạn hữu về biến chuyển sinh lý thì như đã mất con. Hoặc nếu con nói dối rồi lẩn tránh mình, hay nếu con có người yêu khác đạo, v.v., thì cần đọc bộ sách này.
Sách dầy 334 trang.


PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CON KHÓ TÍNH QUÁ GIỎI - BIẾT YÊU - NGOẠI LỆ Quyển II
Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Thời nay mà để con hỏi bạn hữu về biến chuyển sinh lý thì như đã mất con. Hoặc nếu con nói dối rồi lẩn tránh mình, hay nếu con có người yêu khác đạo, v.v., thì cần đọc bộ sách này.
.Sách dầy 310 trang.
 


GẦN CON
Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Tâm Lý Của Phụ Huynh và Con Cháu.Muốn con thương mình, nghe theo mình, thì mình cần biết cách "Gần Con". Ngoài việc cha mẹ gần con thì sách cũng giúp con biết cách "Gần Ba", "Gần Má", để gia đình đầm ấm nhờ thể hiện "yêu thương gần gũi bằng việc làm".
Sách dầy 204 trang

 

SÁCH VỀ THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

HƯỚNG DẪN SINH HOẠT Quyển I
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ÐÌNH

Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Bộ sách này đi theo với sách "Nền Tảng Và Nội Dung", cần dùng nó tương tự như người được chữa khỏi bệnh ung thư, nay tiếp tục uống thuốc để bệnh không tái phát. Sách còn giúp biết cách dùng kinh nghiệm của người đã khỏi bệnh để chữa trị cho người khác được khoẻ mạnh về tâm lý và giáo dục gia đình.
Sách dầy 427 trang.
 

HƯỚNG DẪN SINH HOẠT Quyển II
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ÐÌNH

Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Bộ sách này đi theo với sách "Nền Tảng Và Nội Dung", cần dùng nó tương tự như người được chữa khỏi bệnh ung thư, nay tiếp tục uống thuốc để bệnh không tái phát. Sách còn giúp biết cách dùng kinh nghiệm của người đã khỏi bệnh để chữa trị cho người khác được khoẻ mạnh về tâm lý và giáo dục gia đình.
Sách dầy 447 trang.
 

NỀN TẢNG VÀ NỘI DUNG
CHƯƠNG TRÌNH
THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ÐÌNH

Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Tác phẩm này cần thiết để cứu mình khỏi chết đuối về tâm lý. Sau khi cứu được mình thì sẽ cứu được người khác. Ðây là công trình nghiên cứu lâu dài, tổng hợp kinh nghiệm ở nhiều nơi trên thế giới, với những chỉ dẫn thi hành thực tế.
Sách dầy 740 trang.
 


KIỆN TOÀN
CHƯƠNG TRÌNH
THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ÐÌNH

Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Chương Trình là một tổng hợp ba nghành nội tâm đạo đức, tâm lý hướng dẫn, và cách thức trị liệu tâm lý. Ðây là một công trình nghiên cứu công phu trong nhiều chục năm, tận hiến cà cuộc đời,do đó ai muốn cũng làm ích lợi như vậy cho các vợ chồng và cho các gia đình, thì rất cần đọc để thực hành theo sách Kiện Toàn này.Ðang viết, đã xong khoảng 250 trang trong tổng số khoảng 360 trang. Sách dầy 360 trang.
 

 

CHỈ NAM
CHƯƠNG TRÌNH
THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ÐÌNH

Lm Phêrô Chu Quang Minh S.J.

Rất cần bản đồ “roadmap” sau khi hoàn tất công trình xây dựng một thành phố khoáng đạt xanh tươi. Cũng vậy, sau khi hướng dẫn nhiều Khóa và xây dựng Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình ở nhiều quốc gia trên nhiều châu lục, thì cần sách Chỉ Nam để dễ Sinh Hoạt theo sát Đoàn Sủng mà Chúa trao ban.
Sách dầy 250 trang.

 

 

NHỮNG SÁCH VIẾT BẰNG ANH NGỮ

VOLUME I: Foundation of the Marriage Family Enrichment Program.
372 Pages
Rev. Minh Quang Chu, S.J.

VOLUME II: The Heart Converison Course of the Marriage Family Enrichment Program. 290 Pages
Rev. Minh Quang Chu, S.J.

VOLUME III: Activities in the Song Nguyen Mariage Family Enrichment Program. 360 Pages
Rev. Minh Quang Chu, S.J.