CHÚC MỪNG CÁO PHÓ CẢM TẠ PHÂN ƯU

Để các thành viên trong Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình khắp nơi trên thế giới hiệp thông với nhau qua lời cầu nguyện. Và vì “YÊU THƯƠNG GẦN GỦI BẰNG VIỆC LÀM” nên trước khi đọc tiếp phần ý chỉ xin cầu nguyện bên dưới.
Xin quý vị vui lòng dừng lại và than 3 lần Lời Nguyện tắt sau đây:

GIÊSU – MARIA – GIUSE, CON MẾN YÊU.
XIN CHO TỪNG Ý CHỈ XIN CẦU NGUYỆN DƯỚI ĐÂY ĐƯỢC NHƯ LÒNG MONG ƯỚC.

(Lần thứ ba thêm AMEN ).

Xin chân thành cám ơn quý vị.

PHÂN ƯU

 

Văn Phòng Điều Hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại

Nhận được tin

 

Ông Cố PHÊRÔ BÙI VĂN CHUNG

Tạ thế lúc 11 giờ tối ngày 27 tháng 5 năm 2017

Tại Annandale, Virginia, Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 80 tuổi.

 

Ông Cố Phêrô Bùi Văn Chung là Thân phụ của Chị Bùi Vĩnh Sinh. 

Anh Chị Vọng & Sinh là Cựu Chủ nguyền 

CT/TTHNGĐ tại Gx. CTTĐVN Arlington, VA. 

 

Thưa Anh chị Vọng & Sinh quý mến. 

Cùng với Cha Sáng Lập, Cha TLN/TƯ/HN, quý Cha/ Phó tế Linh nguyền,

và các Song Nguyền khắp nơi,

Chúng tôi xin chia xẻ sự mất mát quá lớn lao với Anh Chị và Tang quyến,

trước sự ra đi của Ông Cố Phêrô. 

 

Kính xin quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó tế

và toàn thể quý Anh Chị Song Nguyền khắp nơi

Tha thiết hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn Phêrô. 

 

Nguyện xin Thiên Chúa giầu lòng xót thương

Sớm đưa Linh hồn Phêrô về hưởng Hạnh Phúc Thiên Đàng

Và an ủi, nâng đỡ Anh Chị Vọng & Sinh và Tang quyến,

trong lúc ly biệt nhớ thương này,

 

Thành kính Phân Ưu,

 

TM- BĐH/TƯ/HN,

SN Phạm Văn Quyết & Điệp

Chủ Nguyền,

PHÂN ƯU

 

Văn Phòng Điều Hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại

Nhận được tin

 

Cụ Bà MARIA NGUYỄN THỊ LIỄU

Tạ thế lúc 9 giờ 30 tối ngày 5 tháng 6 năm 2017

Tại Seattle, WA, Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 87 tuổi.

 

Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Liễu là thân mẫu của Chị Thủy. 

Anh Chị Nguyễn Đức Sơn & Thuỷ là 

Cặp Tông Đồ Song Đôi rất nhiệt thành trong các sinh hoạt 

của Gx. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam- Atlanta, GA. 

 

 

Thưa Anh chị Nguyễn Đức Sơn & Thủy, 

Cùng với Cha Sáng Lập, Cha TLN/TƯ/HN, quý Cha/ Phó tế Linh nguyền,

và các Song Nguyền khắp nơi,

Chúng tôi xin chia xẻ sự mất mát quá lớn lao với Anh Chị và Tang quyến,

trước sự ra đi của Cụ Maria,

 

Kính xin quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó tế

và toàn thể quý Anh Chị Song Nguyền khắp nơi

Tha thiết hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn Maria.

 

Nguyện xin Thiên Chúa giầu lòng xót thương

Sớm đưa Linh hồn Maria về hưởng Hạnh Phúc Thiên Đàng

Và an ủi, nâng đỡ Anh Chị Sơn-Thủy, các cháu và Tang quyến,

trong lúc ly biệt nhớ thương này,

 

Thành kính Phân Ưu,

 

TM- BĐH/TƯ/HN,

SN Phạm Văn Quyết & Điệp

Chủ Nguyền,

 

PHÂN ƯU

 

Văn Phòng Điều Hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại

 

Nhận được tin

 

Chị MARIA NGUYỄN THỊ HUỆ 

Vừa qua đời lúc 9 giờ tối, ngày 4 tháng 6 năm 2017

Tại Winter Haven, Florida, Hoa Kỳ.

Thọ 63 tuổi.

 

Chị Nguyễn Thị Huệ & Anh Dương Thanh Quang 

Tham dự Khoá 678 TTHNGĐ tại Florida năm 2016,

 

Thưa Anh Dương Thanh Quang và các cháu quý mến, 

Cùng với Cha Sáng Lập, Cha TLN/TƯ/HN, quý Cha/ Phó tế Linh nguyền,

và các Song Nguyền khắp nơi,

Chúng tôi xin chia xẻ sự mất mát quá lớn lao với Anh, các cháu 

và Tang quyến, trước sự ra đi của Chị Huệ, 

 

Kính xin quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó tế

và toàn thể quý Anh Chị Song Nguyền khắp nơi

Tha thiết hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn Maria.

 

Nguyện xin Thiên Chúa giầu lòng xót thương

Sớm đưa Linh hồn Maria về hưởng Hạnh Phúc Thiên Đàng

Và an ủi, nâng đỡ Anh Quang, các cháu và Tang quyến,

trong lúc tử biệt chia ly nhớ thương này,

 

Thành kính Phân Ưu,

 

TM- BĐH/TƯ/HN,

SN Phạm Văn Quyết & Điệp

Chủ Nguyền.

 

PHÂN ƯU

 

Văn Phòng Điều Hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại

 

Thật xúc động nhận được tin:

 

 Anh JOHN RICKY BEST 

Đã tạ thế ngày 26 tháng 5 năm 2017

Tại Portland, Oregon, Hoa Kỳ.

Hưởng dương 53 tuổi.

 

Anh John Ricky Best & Chị Mỹ Hạnh là Song Nguyền Khóa 641.

Là anh/em rể của AC Chủ Nguyền Tình-Huệ, 

SN Thư-Hằng và SN Dương-Hương.

CT/TTHNGĐ tại Tigard, Oregon. 

 

Thưa Chị Mỹ Hạnh, quý AC Tình-Huệ, Thư-Hằng và Dương-Hương, 

Cùng với Cha Sáng Lập, Cha TLN/TƯ/HN, quý Cha/ Phó tế Linh nguyền,

và các Song Nguyền khắp nơi,

Chúng tôi xin chia xẻ sự mất mát quá lớn lao với Chị Mỹ Hạnh, 

Quý Anh chị và Tang quyến,

trước sự ra đi thật đột ngột của Anh John. 

 

Kính xin quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó tế

và toàn thể quý Anh Chị Song Nguyền khắp nơi

Tha thiết hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn Gioan. 

 

Nguyện xin Thiên Chúa giầu lòng xót thương

Sớm đưa Linh hồn Gioan về hưởng Hạnh Phúc Thiên Đàng

Và an ủi toàn thể tang quyến trong lúc tử biệt nhớ thương này,

 

Thành kính Phân Ưu,

 

TM- BĐH/TƯ/HN,

SN Phạm Văn Quyết & Điệp

Chủ Nguyền.

PHÂN ƯU

 

Văn Phòng Điều Hành CT/TTHNGĐ Hải Ngoại

 

Vừa nhận được tin:

 

Cụ Bà MATTA LÊ THỊ HÀ ANH

Tạ thế ngày 1 tháng 6 năm 2017

Tại San Francisco, California, Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 88 tuổi.

 

Cụ Bà Matta là Thân mẫu của Song Nguyền Dũng & Hường, 

CT/TTHNGĐ Giáo xứ Thánh Giuse- Winter Haven, Florida. 

 

Thưa Anh chị Dũng & Hường, 

Cùng với Cha Sáng Lập, Cha TLN/TƯ/HN, quý Cha/ Phó tế Linh nguyền,

và các Song Nguyền khắp nơi,

Chúng tôi xin chia xẻ sự mất mát quá lớn lao với Anh Chị và Tang quyến,

trước sự ra đi của Thân mẫu là Cụ Matta. 

 

Kính xin quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó tế

và toàn thể quý Anh Chị Song Nguyền khắp nơi

Tha thiết hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn Matta. 

Nguyện xin Thiên Chúa giầu lòng xót thương

Sớm đưa Linh hồn Matta về hưởng Hạnh Phúc Thiên Đàng

Và an ủi, nâng đỡ Anh Chị Dũng- Hường và Tang quyến,

trong lúc tử biệt nhớ thương này,

 

Thành kính Phân Ưu,

 

TM- BĐH/TƯ/HN,

SN Phạm Văn Quyết & Điệp

Chủ Nguyền.

Pages