Tổ Chức & Điều Hành

Chương Trình Thăng Tiền Hôn Nhân Gia Đình
Ban Điều Hành Trung Ương Hải Ngoại (BĐH/TƯ/HN)

I. Diễn tiến:
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình (CT/TTHNGĐ) đã phục vụ các gia đình 27 năm (1987-2015). CT là một Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành (CGTH), với đôi nét đáng ghi: Do sự tích cực của Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương, đưa tới việc linh mục sáng lập (lmsl) đi Roma, rồi được Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II chúc lành và ký vào Huy Hiệu của CT ngày 28 tháng 10 năm 1994; được Tôi Tớ Chúa là Đức Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận khích lệ [bằng lời nói (1994), chữ viết và băng (1997), ghi lại ở sách “Hồi Ký Tình Yêu Thăm Thẳm”, trang 321]. Đức Ông Francis Phạm Văn Phương, khi là Chủ tịch Liên đoàn Công giáo VN/HK, đã ký văn thư (2003), nhận CT là Đoàn thể thuộc Liên đoàn (sách “Hồi Ký”, tr. 338). Đức TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc, đương là Chủ tịch Hội đồng Giám mục VN, đã dự và Chánh tế Lễ Thệ Hôn Một Đời khi lmsl mở Khóa tại Mỹ Tho (#2006); v.v.
Với thời gian mấy chục năm, CT trải qua ba giai đoạn chính:
1) Giai đoạn Thành lập, Duy Trì và Phát triển (1987-1997):
Khoảng 10 năm đầu, lmsl soạn thảo tài liệu (đã viết, làm, và rút kinh nghiệm từ 1985); tự mở các Khóa; hướng dẫn các sinh họat sau Khóa; và thành lập BĐH các nơi, cũng như BĐH/TƯ.
2) Giai đoạn “Trao Ra”, với Mười Năm mở Khóa và Phát triển ở Việt Nam (1997-2014):
a. Trao Ra: Nguyện mong CT/TTHNGĐ phục vụ cả sau khi mình qua đời, lmsl đã viết các tài liệu về tâm lý và về CT, gồm 30 tác phẩm, trong đó có 21 sách tâm lý đạo đức và 09 sách làm Thủ Bản cho CT (06 sách tiếng Việt, 03 sách tiếng Anh). Rồi lmsl mở Khóa ở đâu là huấn luyện ở đó để có BĐH và “Trường Nội Dung (TND), tiến dần tới tự lập.
Xẩy ra có ý kiến là tập trung lại một nơi để huấn luyện TND. Nếu vậy thì e tê liệt, vì Việt Nam hầu như không thể làm được. Các châu lục và các tiểu bang Hoa Kỳ cũng khó tụ lại một nơi.
b. Mười Năm (2003-2013) mở Khóa, Phát Triển, tiến tới Việt Nam tự lập:
Trong lúc tìm giải pháp, lmsl về VN tìm hiểu (1999), rồi song song với các Khóa ở hải ngoại, đã  mở Khóa đầu tiên trong Tòa TGM. Sàigòn (2003), do sự rộng tay bảo trợ của Đức Hồng Y J.B. Phạm Minh Mẫn. Đến 2013, cử hành Lễ Tạ Ơn về 10 Năm CT phục vụ tại Bắc, Trung, Nam, với khoảng 12 ngàn song nguyền. Ngoài các BĐH địa phương thì có BĐH toàn quốc, kiêm nhiệm TND, dưới sự chủ trì của Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục GP. Đà Nẵng, đặc trách Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. CT tại VN tự lập và phát triển mạnh mẽ.
3) Giai đoạn kiện toàn, hướng về tương lai bền vững.
Năm 2014 “nhìn lại để tiến tới”:
Khi đã có BĐH Toàn quốc Việt Nam,
thì lmsl bàn thảo, nguyện cầu ơn soi sáng để có lại BĐH Trung ương Hải ngoại.
** Thỉnh mời lại (đã mời từ nhiều năm trước) Đức Ông Francis Phạm Văn Phương (Atlanta, GA) tiếp tục làm Vấn Nguyền Trung Ương Hải Ngoại. 
** Mời thêm Vị ở “nơi GỐC” của CT (Orange, CA.), là Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn làm Vấn Nguyền II Trung Ương  Hải ngoại.
** Mời một số Vị/Cặp vào việc đặc biệt, như Vị Tổng Linh Nguyền (TLN) hay Phó TLN, v.v. Nhờ ơn Thánh Gia, Cha Chánh Xứ F.X. Trần Quốc Tuấn của GX. Các Thánh Tử Đạo VN tại Norcross, Vùng Atlanta, Georgia, sau nhiều suy nghĩ trong cầu nguyện, đã nhận lời làm TLN.
-- Xác nhận lại anh chị Quyết & Điệp là Chủ nguyền Trung ương, thêm tiếng “Hải ngoại”, cho song hành với “Chủ nguyền Toàn quốc VN”.